Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Objednávka I.Q.2021 3 kvartálny výkaz nákup potravín 35 368.10 s DPH 02.08.2021 Základná škola, Javorová alej 1
VO: Podlimitná zákazka Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 6 307,00 s DPH
VO_uc__ebnice_1.stupen__.doc
01.07.2021 07.05.2021 do 10.00 hod. 21.08.2021
Zmluva Zmluva o dielo ,, Konvektomat,, 20 523,96 s DPH 16.06.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Zmluva ZK01/VK/19/10/003 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/19/10/003 zo dňa 10.10.2019 s DPH 07.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Nákup konvektomatu a prislúchajúceho príslušenstva do školskej jedálne 20 000.00 s DPH
Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Konvektomat.pdf

sken0010.pdf
verejná súťaž 06.05.2021 21.05.2021 16.07.2021 16.06.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola Javorová alej 1
Objednávka I.Q.2021 súhrnná správa nákup potravín 9 645.38 s DPH 03.05.2021 Základná škola, Javorová alej 1
Zmluva č.1320066 Kúpna Zmluva s DPH 24.03.2021 Marian Kiss - NK-MONT Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0019 kuchynské potreby vybavenie kuchyne 1 685,64 s DPH 16.03.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0017 vybavenie jedálne (jedálenská príbory, taniere) 2 443,99 s DPH 16.03.2021 SOLA Switzerland EU s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0011 respirátor 240,00 s DPH 08.03.2021 UniBS s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0012 oprava a servis kotla školského jedáleň 878,04 s DPH 08.03.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0016 tričká 450,37 s DPH 04.03.2021 WERTZ media SK s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0015 ceny do súťaže 736,45 s DPH 04.03.2021 WERTZ media SK s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0014 Minecraft education 1 036.84 s DPH 04.03.2021 WERTZ media SK s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0009 konzultačná a poradenská činnosť 2 500,00 s DPH 01.03.2021 OVES-EDU s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0010 polepy 346,32 s DPH 26.02.2021 Atalon s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0008 tonery 125,00 s DPH 25.02.2021 Marcel Dugovič - TONER Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 10.11.2020 s DPH 25.02.2021 Ivana Pekarková - Bukovičová Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0007 výmena riadiaceho modulu kotla BUDERUS 300,00 s DPH 23.02.2021 Peter Šoula Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
Objednávka D2021/0013 Slúchadlá Sennheiser PC 8 USB 1 050,12 s DPH 18.02.2021 Visicon s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/210