Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka I.Q.2021 3 kvartálny výkaz nákup potravín 35 368.10 s DPH 02.08.2021 Základná škola, Javorová alej 1 02.08.2021
VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Nákup konvektomatu a prislúchajúceho príslušenstva do školskej jedálne 20 000.00 s DPH
Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Konvektomat.pdf

sken0010.pdf
verejná súťaž 06.05.2021 21.05.2021 16.07.2021 16.06.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 06.05.2021
Objednávka I.Q.2021 súhrnná správa nákup potravín 9 645.38 s DPH 03.05.2021 Základná škola, Javorová alej 1 05.05.2021
VO: Podlimitná zákazka Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 6 307,00 s DPH
VO_uc__ebnice_1.stupen__.doc
01.07.2021 07.05.2021 do 10.00 hod. 21.08.2021 04.03.2020
VO: Súhrnná správa Q2021 3 súhrnná správa nákup potravín 26 103,47 s DPH 03.01.2022 Základná škola, Javorová alej 1 03.01.2022
VO: Súhrnná správa Q2022 súhrnná správa nákup potravín 48 844,03 s DPH 11.01.2023 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 11.01.2023
Faktúra 200100007 Služby wifi siete, PC, serverov, oprava a údržba 350,00 s DPH 07.01.2020 Sycom s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Hikkerová Silvia riaditeľ 16.01.2020 24.06.2020
Faktúra 20200776 Systémová podpora URBIS 80,00 s DPH 08.01.2020 MADE spol. s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Hikkerová Silvia riaditeľ 16.01.2020 24.06.2020
Faktúra TR/FA/200110269 Stolový kalendár 60,48 s DPH 10.01.2020 TRIPSY s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Hikkerová Silvia riaditeľ 16.01.2020 24.06.2020
Faktúra 111912209 prenájom rohoží za mesiac september 2019 51,85 s DPH 30.09.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 14.10.2019 19.02.2020
Faktúra OF/2019/266 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 30,50 s DPH 17.10.2019 ZDRUŹENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.10.2019 19.02.2020
Faktúra 21920956 Integrácia v škole - ZD 69,00 s DPH 03.10.2019 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Odborné nakladateľstvo Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.10.2019 19.02.2020
Faktúra 94/02-10/2019 Komplexné služby technika požiarnej ochrany - mesiac Október 2019 163,50 s DPH 03.10.2019 Marianov, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.10.2019 19.02.2020
Faktúra 91/20-09/2019 Komplexné služby technika požiarnej ochrany - mesiac September 2019 230,00 s DPH 27.09.2019 Marianov, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 15.10.2019 19.02.2020
Faktúra 91-19-004372 aSc Dochádzka - aktualizácia 30,00 s DPH 08.10.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 22.10.2019 19.02.2020
Faktúra 8242949730 poplatky za telekomunikačné služby 85,37 s DPH 06.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 18.10.2019 19.02.2020
Faktúra 1902069 ren. toner HP-CE410x 150,00 s DPH 28.10.2019 Marcel Dugovič - TONER Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 07.11.2019 19.02.2020
Faktúra TR/FA/190911660 dezinfekčné prostriedky + čistiace prostriedky 92,99 s DPH 27.09.2019 TRIPSY s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 11.10.2019 19.02.2020
Faktúra 72/2019 Dokumentácia paušál za mesiac september BOZP 230,00 s DPH 27.09.2019 Transportexpert s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 21.10.2019 19.02.2020
Faktúra TR/FA/191011593 čistiace a hygienické potreby 215,63 s DPH 28.10.2019 TRIPSY s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 11.11.2019 19.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/326