• Rada školy

   • Jozef Selep
   • Jozef Selepčlen RŠ za zriaďovateľa
   • Patrícia Fatulová
   • Patrícia Fatulováčlen RŠ za zriaďovateľa
   • Lucia Ježeková Havlíková
   • Lucia Ježeková Havlíkováčlen RŠ za zriaďovateľa
   • Dáša Turbová
   • Dáša Turbováčlen RŠ za zriaďovateľa
   • Jana Holub Sluková
   • Jana Holub Slukováčlen RŠ za pedagogických zamestnancov
   • Eva Baničová Chrkavá
   • Eva Baničová Chrkaváčlen RŠ za pedagogických zamestnancov
   • Dušan Chrkavý
   • Dušan Chrkavýčlen RŠ za nepedagogických zamestnancov
   • Katarína Bálintová
   • Katarína Bálintováčlen RŠ za rodičov
   • Katarína Bednáriková
   • Katarína Bednárikováčlen RŠ za rodičov
   • Zuzana Michnicová
   • Zuzana Michnicováčlen RŠ za rodičov
   • Pavol Poláček
   • Pavol Poláčekčlen RŠ za rodičov