• Rada školy

      • Jozef Selep
      • Jozef Selepčlen RŠ za zriaďovateľa
      • Patrícia Fatulová
      • Patrícia Fatulováčlen RŠ za zriaďovateľa
      • Lucia Ježeková Havlíková
      • Lucia Ježeková Havlíkováčlen RŠ za zriaďovateľa
      • Dáša Turbová
      • Dáša Turbováčlen RŠ za zriaďovateľa
      • Jana Holub Sluková
      • Václav Múdryčlen RŠ za pedagogických zamestnancov
      • Eva Baničová Chrkavá
      • Veronika Ungerováčlen za pedagogických zamestnancov
      • Dušan Chrkavý
      • Tomáš RucPredseda RŠ, člen RŠ za nepedagogických zamestnancov
      • Katarína Bálintová
      • Katarína Bálintováčlen RŠ za rodičov
      • Katarína Bednáriková
      • Katarína Bednárikováčlen RŠ za rodičov
      • Zuzana Michnicová
      • Zuzana Michnicováčlen RŠ za rodičov
      • Pavol Poláček
      • Pavol PoláčekPodpredseda RŠ, člen RŠ za rodičov 
      
    • zatiaľ žiadne údaje