Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva ZO/2019A23045-1 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby s DPH 25.11.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 25.11.2019
Faktúra 4/2020 faktúry mesiac apríl 2020 s DPH 30.04.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 04.05.2020
Zmluva 02/2020 Dohoda o urovnaní preplatkov na stravnom s DPH 19.05.2020 Obec Chorvátsky Grob Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 19.05.2020
Zmluva 21/2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 12.09.2019
Zmluva 22/2019 Darovacia Zmluva s DPH 12.12.2019 Občianske združenie ,,Angličtina-ZŠ Gercenova" Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 12.12.2019
Zmluva 16/2020 Zmluva o spolupráci s DPH 31.03.2020 Obec Chorvátsky Grob Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 31.03.2020
Zmluva 6/2019 Zmluva o poskytovaní odborných činností v oblasti ochrany pred požiarmi s DPH 01.01.2019 Marianov s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.01.2019
Zmluva 08/2020 Rámcová Zmluva s DPH 01.10.2020 Eva Bedeová Energocentrum Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.10.2020
Zmluva 23/2020 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby požiarnej ochrany PO s DPH 01.09.2020 Marianov s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.09.2020
Zmluva ZK01/VK/19/10/003 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/19/10/003 zo dňa 10.10.2019 s DPH 07.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 07.06.2021
Faktúra 1/2020 faktúry mesiac január 2020 s DPH 31.01.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 03.02.2020
Faktúra 2/2020 faktúry mesiac február 2020 s DPH 28.02.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.03.2020
Faktúra 3/2020 faktúry mesiac marec 2020 s DPH 31.03.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.04.2020
Faktúra 5/2020 faktúry mesiac máj 2020 s DPH 29.05.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.06.2020
Zmluva 2007000152 Zmluva o pripojení do distribučnej siete s DPH 01.07.2020 ENERGY ONE, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.07.2020
Faktúra 6/2020 faktúry mesiac jún 2020 s DPH 30.06.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.07.2020
Faktúra 7/2020 faktúry mesiac júl 2020 s DPH 31.07.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 03.08.2020
Faktúra 8/2020 faktúry mesiac august 2020 s DPH 31.08.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2020
Faktúra 9/2020 faktúry mesiac september 2020 s DPH 30.09.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.10.2020
Faktúra 10/2020 faktúry mesiac október 2020 s DPH 30.10.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.11.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/326