2% dane

   • Vážení rodičia a priatelia školy,

   •  

    pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % alebo 3% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii OZ Javoráčik. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

    Na čo sme vaše 2% použili?

    OZ Javoráčik ich využíva na skvalitnenie a dobudovanie areálu školy. Zakúpili sa z nich cyklostojany, vybudovala studňa a závlahy, vyvýšené záhony, spolufinancovalo sa zavedenie klimatizácie v triedach, tienenie budovy, prestrešenie multifunkčného ihriska, ... atď.

    Všetky informácie na čo sa peniaze používajú a postup ako ich môžete darovať nájdete na www.javoracik.sk