• Profil a história školy

   • 2019/2020
    • Šk. rok 2019/2020

     Šk. rok 2019/2020

     Ide o historicky prvý školský rok počas ktorého je Javorová alej samostatnou školou. V tomto roku ju navštevovalo 257 žiakov.

   • 1.9.2019
    • Vznik samostatnej ZŠ

     Vznik samostatnej ZŠ

     Základná škola Javorová alej 1 vznikla rozdelením školy v Chorvátskom Grobe. Z elokovaného pracoviska sa stala plnohodnotná škola s právnou subjektivitou. Poverená riadením bola Silvia Hikkerová.

   • 2018
    • Zameranie školy na jazyky

     Zameranie školy na jazyky

     Škola sa ešte ako elokované pracovisko začala špecializovať na rozšírenú výučbu anglického jazyka. Niekoľko mesiacov sme pripravovali zavedenie metódy CLIL od Elitenglish v piatich ročníkoch ZŠ. Počas školského roka 2018/2019 bola riaditeľkou Monika Svorad.

   • 4.9.2017
    • Otvorenie školy

     Otvorenie školy

     4. septembra 2017 prišlo k slávnostnému otvoreniu ZŠ Javorová alej, zatiaľ ako elokovaného pracoviska ZŠ Školská 4, Chorvátsky Grob. Prvou riaditeľkou pre obidve ZŠ bola Daniela Leštinská.

   • október 2016
    • Výstavba školy

     Výstavba školy

     V roku 2016 sa začalo s výstavbou ZŠ Javorová alej v miestnej časti obce Chorvátsky Grob - Čierna voda. 

   • 1.9.2022
    • Vznik Základnej školy s materskou školou Javorova alej.

     Vznik Základnej školy s materskou školou Javorova alej.

     Od 1. septembra 2022 došlo ku spojeniu ZŠ s MŠ.