Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka I.Q.2021 3 kvartálny výkaz nákup potravín 35 368.10 s DPH 02.08.2021 Základná škola, Javorová alej 1 02.08.2021
VO: Súhrnná správa Q2021 3 súhrnná správa nákup potravín 26 103,47 s DPH 03.01.2022 Základná škola, Javorová alej 1 03.01.2022
VO: Podlimitná zákazka Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 6 307,00 s DPH
VO_uc__ebnice_1.stupen__.doc
01.07.2021 07.05.2021 do 10.00 hod. 21.08.2021 04.03.2020
Objednávka I.Q.2021 súhrnná správa nákup potravín 9 645.38 s DPH 03.05.2021 Základná škola, Javorová alej 1 05.05.2021
VO: Súhrnná správa Q2022 súhrnná správa nákup potravín 48 844,03 s DPH 11.01.2023 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 11.01.2023
VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Nákup konvektomatu a prislúchajúceho príslušenstva do školskej jedálne 20 000.00 s DPH
Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Konvektomat.pdf

sken0010.pdf
verejná súťaž 06.05.2021 21.05.2021 16.07.2021 16.06.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 06.05.2021
Objednávka D2021/0032 hygienické, čistiace a kancelárske potreby ZŠ 555,66 s DPH 11.05.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 11.05.2021
Objednávka D2021/0036 tonery 330,00 s DPH 26.05.2021 Marcel Dugovič - TONER Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 26.05.2021
Objednávka D2021/0035 Kronika 160,00 s DPH 24.05.2021 Miroslav Šlapka Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 24.05.2021
Objednávka D2021/0033 hygienické potreby a čistiace potreby ŠJ 96,73 s DPH 11.05.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 11.05.2021
Zmluva ZO/2019A23045-1 Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby s DPH 25.11.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 25.11.2019
Objednávka D2021/0037 kancelárske potreby + hygienické potreby 462,52 s DPH 27.05.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 27.05.2021
Objednávka D2021/0029 čistiace prostriedky/školská jedáleň 131,25 s DPH 25.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 25.03.2021
Objednávka D2021/0028 Respirátor 494,50 s DPH 22.03.2021 UniBS s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 22.03.2021
Objednávka D2021/0027 Svetlotechnický posudok 180,00 s DPH 22.03.2021 3S-Projekt, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 22.03.2021
Objednávka D2021/0026 plastové okná 341,32 s DPH 22.03.2021 Marian Kiss - NK-MONT Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 22.03.2021
Objednávka D2021/0025 Predmety pre žiakov 2 040,00 s DPH 19.03.2021 WERTZ media SK s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 19.03.2021
Objednávka D2021/0024 dotlač tričiek 498,00 s DPH 19.03.2021 WERTZ media SK s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 19.03.2021
Objednávka D2021/0022 Predmety s potlačou 1 214,00 s DPH 18.03.2021 WERTZ media SK s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 18.03.2021
Objednávka D2021/0021 hygienické, čistiace a kancelárske potreby 194,57 s DPH 17.03.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.03.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/326