• Kariérový poradca


   • Mgr. Katarína Sublardová

    katarina.sublard@skolajavorka.sk

    Kariérny poradca poskytuje rodičom a žiakom poradenský servis v oblasti profesijnej orientácie. Informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých stredných školách. Umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi stredných škôl, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje exkurzie a účasť na prezentáciách stredných škôl. Realizuje cielené aktivity zamerané na rozvoj kariérnej cesty žiaka (sebapoznávanie, silné stránky, preferencie, hodnoty, záujmy). Spolupracuje so školským psychológom (diagnostika). Informuje o termínoch a podmienkach prijímacích pohovorov a administruje prihlášky na stredné školy.

     

    Konzultačné hodiny: streda 12:30 – 14:30 (prípadne podľa potreby)