• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Zmluva 6/2019 Zmluva o poskytovaní odborných činností v oblasti ochrany pred požiarmi s DPH 01.01.2019 Marianov s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.01.2019
  Zmluva Zmluva o poskytovaní odborných činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s DPH 25.08.2019 Transportexpert s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 25.08.2019
  Zmluva 1/2019 Zmluva o zabezpečovaní mliečnych výrobkov s DPH 26.08.2019 RAJO a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 26.08.2019
  Zmluva Zmluva o spolupráci, Kúpna Zmluva s DPH 01.09.2019 Boni Fructi, spol.s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 01.09.2019
  Zmluva 0771-1/18 Zmluva o nájme filtračných zariadení s DPH 01.09.2019 MARLUS Group, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 01.09.2019
  Zmluva Zmluva o zabezpečovaní a poskytovaní stravovania s DPH 30.08.2019 Základná škola Javorová alej 1 Materská škola, Javorova alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob Mgr. Silvia Hikkerová a Mgr. Kovalová riaditeľ ZŠ a riaditeľ MŠ 01.09.2019
  Zmluva 16/2019 Zmluva o súčinnosti s DPH 02.09.2019 občianske združenie ,,Angličtina - Základná škola Chorvátsky Grob" Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2019
  Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 02.09.2019 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2019
  Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.09.2019 Základná škola Javorová alej 1 Súkromná základná umelecká škola Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2019
  Zmluva Zmluva o dodávke a prevádzke nápojového zariadenia čSEB2019011 s DPH 04.09.2019 UNIQUE SR s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 04.09.2019
  Zmluva 1-625116622941 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 12.09.2019
  Zmluva 21/2019 Dohoda o zmene v osobe účastníka zmluvy o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.09.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 12.09.2019
  Zmluva 25/2019 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr s DPH 24.09.2019 MADE spol.s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 24.09.2019
  Zmluva 24/2019 Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 24.09.2019 MADE spol.s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 24.09.2019
  Zmluva U2291/2019 Licenčná Zmluva s DPH 24.09.2019 MADE spol.s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 24.09.2019
  Zmluva 70/2019/DN Rámcová Kúpna Zmluva s DPH 26.09.2019 HYZA a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 26.09.2019
  Zmluva Poistná Zmluva Školák s DPH 30.09.2019 Generali Poisťovňa a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 30.09.2019
  Zmluva 17/2019 Rámcová Zmluva s DPH 01.10.2019 TRIPSY s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 01.10.2019
  Zmluva Zmluva o servisnom prenájme rohoží s DPH 04.10.2019 Lindstrom, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 04.10.2019
  Zmluva 2/2019 Kúpna Zmluva s DPH 07.10.2019 RAJO a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 07.10.2019
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/328