• žiadosti o prijatie do základnej školy na školský rok 2023/2024 podávajú rodičia od 1. do 30.apríla. Konkrétny termín, miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do základnej školy zverejníme na našom webe.
       • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
       • Albert Einstein
       • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
       • William Shakespear
       • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
       • Carl Rogers
     • Partneri

      • {#1508} 2
      • {#1508} 3
      • {#1508} 4