• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
    • Január na Javorke
     • Január na Javorke

      11. 2. 2020

      Prehľad udalostí, ktoré Javorka zažila v januári.

      Všetkovedko

      Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ. Súťaž prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Do 11. ročníka súťaže Všetkovedko sa zapojilo rekordných 21 636 detí. Pozrite si výsledky žiakov, ktorí obstáli najlepšie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy.

    • Upozornenie
     • Upozornenie

      22. 1. 2020

      Riaditeľstvo školy prosí všetkých rodičov a žiakov, aby dbali na väčšiu opatrnosť pri ceste do školy a používali iba označené chodníky, cesty, priechody a nevchádzali na cestu z porastov okolo cesty. Zároveň je nebezpečné vchádzať do areálu školy na bicykli, kolobežke a skateboarde.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie školy.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

      22. 1. 2020

      Zápis do 1. ročníka 2020/2021 na ZŠ Javorová alej bude 3. a 4. apríla 2020. Z kapacitných dôvodov NEBUDEME PRIJÍMAŤ deti mimo školského obvodu, teda deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Chorvátsky Grob.

      Naše kapacity nám umožňujú otvoriť iba 3 prvácke triedy. Podľa predbežného záujmu rodičov zrejme 2 z nich budú s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL a 1 trieda bude so štandardnou výučbou.

    • Vianočná akadémia
     • Vianočná akadémia

      1. 1. 2020

      Dzeci, deti, detičky

      recitujú básničky.

      Hrajú, spievajú a tancujú

      rodičia sa z toho radujú.

      Aj týmito slovami by sme mohli vyjadriť to, čo sa u nás na Javorke dialo. Dňa 19.12.2019 sa Kostol sv. Jána Pavla II. stal dejiskom nevšedného predstavenia o ktoré sa postarali naše Javorčatá pod vedením svojich učiteľov. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na vytvorení krásneho predstavenia.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 20. 2. 2020
  • Fotogaléria

   • Brigáda na Javorke
   • Fotoalbum školy