Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
VO: Podlimitná zákazka Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 6 307,00 s DPH
VO_uc__ebnice_1.stupen__.doc
01.07.2021 07.05.2021 do 10.00 hod. 21.08.2021 04.03.2020
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní a poskytovaní stravovania s DPH 31.08.2020 Základná škola Materská škola Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 31.08.2020
Zmluva Zmluva o zabezpečovaní a poskytovaní stravovania s DPH 30.08.2019 Základná škola Javorová alej 1 Materská škola, Javorova alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob Mgr. Silvia Hikkerová a Mgr. Kovalová riaditeľ ZŠ a riaditeľ MŠ 01.09.2019
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 02.09.2019 Základná škola Javorová alej 1 Súkromná základná umelecká škola Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2019
Zmluva Kolektívna Zmluva s DPH 22.12.2017 Základnou organizáciou OZ PŠaV na Slovensku pri Základnej škole s materskou školou, Školská 4, 900 25 Chorvátsky Grob, IČO: 731204108, zastúpenou Zuzanou Javorkovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy podľa článku 5 stanov Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a na základe splnomocnenia zo dňa 8.11.2017 (ďalej odborová organizácia) Základnou školou s materskou školou so sídlom v Chorvátskom Grobe, Školská ulica č. 4, IČO: 31816916 zastúpenou RNDr. Danielou Leštinskou RNDr. Danielou Leštinskou riaditeľ 26.01.2021
Faktúra 111912209 prenájom rohoží za mesiac september 2019 51,85 s DPH 30.09.2019 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 14.10.2019 19.02.2020
Faktúra TR/FA/191011593 čistiace a hygienické potreby 215,63 s DPH 28.10.2019 TRIPSY s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 11.11.2019 19.02.2020
Faktúra OF/2019/266 Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018 30,50 s DPH 17.10.2019 ZDRUŹENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.10.2019 19.02.2020
Faktúra 21920956 Integrácia v škole - ZD 69,00 s DPH 03.10.2019 RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. Odborné nakladateľstvo Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.10.2019 19.02.2020
Faktúra 94/02-10/2019 Komplexné služby technika požiarnej ochrany - mesiac Október 2019 163,50 s DPH 03.10.2019 Marianov, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.10.2019 19.02.2020
Faktúra 8242949730 poplatky za telekomunikačné služby 85,37 s DPH 06.10.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 18.10.2019 19.02.2020
Faktúra 91-19-004372 aSc Dochádzka - aktualizácia 30,00 s DPH 08.10.2019 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 22.10.2019 19.02.2020
Faktúra 20191007 Zrkadlo AL kompozit 463,20 s DPH 23.10.2019 TORA Group s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 06.11.2019 19.02.2020
Faktúra 91/20-09/2019 Komplexné služby technika požiarnej ochrany - mesiac September 2019 230,00 s DPH 27.09.2019 Marianov, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 15.10.2019 19.02.2020
Faktúra TR/FA/190911660 dezinfekčné prostriedky + čistiace prostriedky 92,99 s DPH 27.09.2019 TRIPSY s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 11.10.2019 19.02.2020
Faktúra 72/2019 Dokumentácia paušál za mesiac september BOZP 230,00 s DPH 27.09.2019 Transportexpert s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 21.10.2019 19.02.2020
Faktúra 1901731 toner Sharp + tonery pre HP pro 400 420,00 s DPH 10.09.2019 Marcel Dugovič - TONER Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 20.09.2019 19.02.2020
Faktúra 1902069 ren. toner HP-CE410x 150,00 s DPH 28.10.2019 Marcel Dugovič - TONER Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 07.11.2019 19.02.2020
Faktúra 126 upratovacie práce 198,00 s DPH 31.10.2019 VERONIKA ŠPOTÁKOVÁ Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 20.11.2019 19.02.2020
Faktúra 213/2019 Mini torzo 125,96 s DPH 28.10.2019 MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 11.11.2019 19.02.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/326