• Prijímame aj deti do vyšších ročníkov

   Podmienkou prijatia dieťaťa do vyššieho ročníka je voľná kapacita školy - triedy. 

   - Dieťa musí mať trvalý pobyt v obci Chorvátsky Grob a musí bývať v školskom obvode prislúchajúcom k ZŠ Javorová alej.

   - Riaditeľovi ZŠ predložíte písomnú žiadosť o prestup z inej školy.

   - V prípade sťahovania je možné prestup uskutočniť v ktorejkoľvek časti školského roka.

    

   Ak máte záujem o prestup do našej školy a spĺňate podmienky, kontaktujte nás prosím emailom: skola@skolajavorka.sk