Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1/2021 faktúry mesiac január 2021 s DPH 29.01.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.02.2021
Faktúra 4/2020 faktúry mesiac apríl 2020 s DPH 30.04.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 04.05.2020
Faktúra 3/2022 faktúry mesiac marec 2022 s DPH 01.04.2022 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.04.2022
Faktúra 2/2022 faktúry mesiac február 2022 s DPH 01.03.2022 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.03.2022
Faktúra 1/2022 faktúry mesiac január 2022 s DPH 01.02.2022 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.02.2022
Faktúra 9/2021 faktúry mesiac september 2021 s DPH 01.10.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 04.10.2021
Faktúra 7/2021 faktúry mesiac júl 2021 s DPH 02.08.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.08.2021
Faktúra 8/2021 faktúry mesiac august 2021 s DPH 01.09.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.09.2021
Objednávka 9/2021 faktúry mesiac september 2021 s DPH 01.10.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 11.02.2022
Faktúra 1/2020 faktúry mesiac január 2020 s DPH 31.01.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 03.02.2020
Faktúra 10/2021 faktúry mesiac október 2021 s DPH 01.11.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.11.2021
Faktúra 11/2021 faktúry mesiac november 2021 s DPH 01.12.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.12.2021
Faktúra 12/2021 faktúry mesiac december 2021 s DPH 03.01.2022 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 03.01.2022
Faktúra 2/2020 faktúry mesiac február 2020 s DPH 28.02.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.03.2020
Faktúra 3/2020 faktúry mesiac marec 2020 s DPH 31.03.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.04.2020
Faktúra 5/2020 faktúry mesiac máj 2020 s DPH 29.05.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.06.2020
Faktúra 6/2022 faktúry mesiac jún 2022 s DPH 01.07.2022 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.07.2022
VO: Súhrnná správa Q2021 3 súhrnná správa nákup potravín 26 103,47 s DPH 03.01.2022 Základná škola, Javorová alej 1 03.01.2022
Faktúra 6/2020 faktúry mesiac jún 2020 s DPH 30.06.2020 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.07.2020
Faktúra 6/2021 faktúry mesiac jún 2021 s DPH 30.06.2021 Základná škola, Javorová alej Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.07.2021
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/326