• Ďakujeme partnerom

    • Obec Chorvátsky Grob

     Obec Chorvátsky Grob

     Zriaďovateľ školy.

    • OZ Javoráčik

     OZ Javoráčik

     Občianske združenie Javoráčik je zriadené rodičmi detí navštevujúcich Javorku. Dlhodobo aktívne pomáha a podporuje školu. Zároveň je prijímateľom 2% z daní v prospech školy. 

    • Elitenglish

     Elitenglish

     Na škole poskytuje program rozšíreného vyučovania anglického jazyka metódou CLIL.