Novinky

    • NAJ ŠKOLA ... hlasuj ...

    • 21. 3. 2020
    • NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.Súťažíme o účasť v televíznej relácii RTVS a hlavnú finančnú výhru 10 000 €, ktorú chceme použiť na zriadenie športovísk a materiálne vybavenie školy:-) Prosíme, zahlasujte za našu školu. Hlasovať je možné do 12.4.2020 na webe www.najskola.sk, kde sa môžete oboznámiť aj so štatútom súťaže. ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS

    • Rodičia, pozor! O dávku ošetrovné 16. 3. 2020 treba požiadať novou žiadosťou

    • 18. 3. 2020
    • 16.03.2020

     Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské/predškolské zariadenia opäť uzavreté. Minulý týždeň (od 10. do 15. 3. 2020) boli niektoré školské/predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o dávku ošetrovné. Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu. Postup aj s potrebnými kontaktmi a formulárom je uvedený na www.socpoist.sk a v skratke je nasledovný:

     1/ zaslaním vyplneného formulára miestne príslušnej pobočke; formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou.

     Formuláre tu:

     Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)

      

     2/ zatelefonovaním do miestne príslušnej pobočky, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe – tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené.

     Kontakty tu: Kontakty – pobočky

      

     Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.

     Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.

     Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Rovnako môžu žiadosť za obe obdobia vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, upozorňujeme však, že telefonické linky sú preťažené a Sociálna poisťovňa preto odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou.

     Dokument bol revidovaný: 16.03.2020

    • Február na Javorke

    • 13. 3. 2020
    • Lomidrevo

     Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Lomidrevo v novej budove SND v Bratislave. Vynikajúce výkony hercov, spracovanie hry, krásna scéna, hudba, kostýmy i efekty nás očarili a zanechali v nás pocity nadšenia a obdivu.

     Parlament

     Žiaci 3. ročníka navštívili vo februári budovu NRSR. Získali zaujímavé informácie o histórii a fungovaní tejto inštitúcie. Ktovie, možno si raz do niektorého z kresiel v parlamente sadne i náš žiačik :-)

     Výstup na Veľkú Homoľu

     Turistický krúžok zavítal na rozhľadňu. Veľká Homoľa je vrchol v Malých Karpatoch asi 4 km severozápadne od mesta Modra. Na vrchole kopca sa nachádza drevená rozhľadňa vysoká 20 metrov. Bola postavená v roku 2018 na mieste starej rozhľadne z roku 2001. Z rozhľadne je kruhový výhľad na panorámu Malých Karpát, na Považský Inovec, Tribeč a aj rakúske Alpy.

     Karneval

     Javorka sa zmenila na miesto, kde sa zišli všakovaké bytosti aj nebytosti. Karneval sa niesol vo veselom duchu a deti sa nám predstavili v zaujímavých kostýmoch.

     Hviezdoslavov Kubín

     Prednesiem Vám jednu báseň, bude skoro ako kázeň. Škola, základ života je, a preto ju radi navštevujeme. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

     Ekocharita

     Zaujímavá prednáška o oblečení, konzume a životnom štýle. Chránime našu planétu a pomáhame tým, ktorí to potrebujú najviac. Zbierame iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil. Po celom Slovensku vlastníme viac ako 800 kontajnerov na zber oblečenia a textilu, pomocou ktorých podporujeme charitatívne organizácie a chránime životné prostredie. Viac informácii na www.ekocharita.sk

     Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na tvorbe rôznych akcií.

    • Doklad o uzatvorení školy

    • 10. 3. 2020
    • Vážení rodičia,

     v prílohe oznamu prikladáme prípis od zriadovateľa, ktorý vám bude slúžiť ako doklad o uzatvorení ZŠ, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob. Môžete ho priložiť ako doklad k žiadosti o OČR. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy.

     Riaditeľka školy

     ZS_JA_Preventivne_opatrenia.pdf​​​​​​​

    • Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

    • 9. 3. 2020
    •  

     V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

     V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

     a/ Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

     b/ Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

     V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

     Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

     V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

     Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

     Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

     Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

     Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

     Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

     O prípadných zmenách bude Sociálna poisťovňa včas informovať.

     Dokument bol revidovaný: 09.03.2020

    • Oznam pre rodičov

    • 8. 3. 2020
    • Podľa rozhodnutia vedenia obce Vám oznamujeme uzavretie základnej školy od pondelka 9.3.2020 až do odvolania.

     Oznam budeme priebežne aktualizovať.

      

     Vedenie školy.

    • Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

    • 27. 2. 2020
    • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob na školský rok 2020/2021   sa uskutoční

     v dňoch 3. apríla 2020 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 4. apríla 2020 od 9.00 do 15.00 hod.

     Rezervácia času zápisu

      

      

     Podmienky a forma zápisu:
      Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

     • Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2019 dovŕšia vek 6 rokov.
     •  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
     •  Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.
     • Do našej školy budú prijaté len deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe
     • na zápis treba prísť s dieťaťom
     • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie) a priniesť tlačivo so sebou na zápis.
     • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu do 20.3.2020

      

     K zápisu treba priniesť:

      

     • občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • rodný list dieťaťa
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • prihlášku k zápisu  pilotne testujeme v elektronickej forme –  riadne vyplnenú prihlášku odošlite elektronicky a vo vytlačenej forme ( podpísanú oboma rodičmi)  ju prineste na zápis
     • Dátum a čas zápisu si rezervujte TU

      

   • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21
    • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21

    • 27. 2. 2020
    • Vážení rodičia,

      

     S radosťou Vám oznamujeme spustenie elektronickej prihlášky na našu školu, ktorá Vám i nám zjednoduší administratívu. :-)

     Vyplnenú a vytlačenú prihlášku prosím prineste so sebou na zápis, ktorý sa uskutoční 3. a 4. apríla 2020.

     Bližšie a aktuálne info nájdete vždy na našej webovej stránke a Facebooku.

      

     Vaša Javorka