Novinky

    • Krúžková činnosť na našej škole - prihlasovanie 18.9.2020

    • 16. 9. 2020
    • Aktualizované pre školský rok 2020/2021 

     Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

     VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU

     BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV

     Voľné miesta v krúžkoch sú limitované, prihlasovanie začína ZAJTRA

     18.9.2020 o 10.00 !

      

     PRIHLÁSIŤ SA 

      

     • Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka.
     • Vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky).
     • Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu.
     • Vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok, na ktorý bol vydaný.
     • Každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz.
     • Žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
     • Vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený.

      

    • Rodičovské združenie

    • 12. 9. 2020
    • Milí rodičia,

     Srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie - triedny aktív v tomto školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutoční 16.9.2020 o 17:00 v jednotlivých triedach ZŠ. Stretnutie triednych dôverníkov je o 16:00 v školskej jedálni.

     Prosím o dôsledné dodržiavanie epidemiolgických opatrení R-O-R.

     Vedenie školy.

    • Rodičia prváčikov

    • 1. 9. 2020
    • Zajtra Vás pozývame na nulté rodičovské združenie o 10:00 v školskej jedálni. O detičky bude postarané pani vychovávateľky im urobia prehliadku po škole.

    • Matematický KLOKAN 2020

    • 29. 6. 2020
    • Naše "javorčatá" sa zapojili do najväčšej matematickej súťaže na svete KLOKAN. Pozrite si výsledky našich najlepších reprezentantov. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

      

     1.ročník :100% -          Alžbeta Bačíková 1.A

                                          Simona Humenská 1.A

                                          Viktória Domanová 1.A

                                          Filip Ďatko 1.A

                                          Jakub Kóči 1.A

                                          Martin Petrů 1.A

                                          Michal Tkačin 1.A

                                          Matej Kubánek 1.B

                                          Rafael Zubenko 1.B

                                          Sofia Čellár 1.C

                                          Damian Krčula 1.C

                                          Jakub Martinec 1.C

                                          Kristína Sláviková 1.C

      

     2.ročník : 100% -        Adam Kanás 2.A

                                          Anna Vozárová 2.A

                                          Hugo Homola 2.B

                                          Matej Pečimuth 2.B

                                          Matej Pečimuth 2.B

                                          Nela Šebeková 2.B

                                          Michal Vretenár 2.B

                                          Andraj Rusiňák 2.B

                                          R. Sabovčík 2.C

      

     3.ročník : 100%-         Ella Karlíková 3.A

                                          Viktor Ďuris 3.A

                                          Kristína Kohútová 3.A

                                          Michal Ďatko 3.B

                                          Jakub Florek 3.B

      

     4.ročník : 100%-          Adam Dovičovič 4.A

                                          Simona Rievajov 4.A

                                          Silvia Romanová 4.B

      

     5.ročník najúspešnejší: Ligač Stanislav 5.A – 92,5 %

                                              Martina Rievajová 5.B – 95 %

    • Informatizácia našej školy...

    • 21. 3. 2020
    • Vážení rodičia,

      

     Dostávame od Vás dotazy ohladom novozriadených prístupov do o365 platformy.

     Hlavný dotaz ohľadom vlastníctva a úhrady za jednotlivé kontá - kontá ktoré žiaci dostali sú vlastníctvom školy. Žiaci ich dostávajú bezplatne na dobu pokial školu navštevujú.

     O365 zahŕňa širokú škálu pracovných nástrojov ako sú word, excel, powerpoint a v neposlednom rade aplikáciu Teams ktorú by sme radi v týchto tažkých časoch využili na komunikáciu so žiakmi. Tiež aplikaciu outlook kde prihlasovaci mail žiaka je plne funkčná mailová adresa. Všetky tieto aplikácie sú v online verzii.

      

     Prosím ešte o chvílku strpenia, pokial Vám niektorá z aplikácii nefunguje, postupne budu nabiehať všetkým užívateľom

      

     Sme veľmi radi že sa nám aj s Vašou pomocou darí posúvať školu na vyšší level informatizácie.

     Ďakujeme

     Admin Team

      

     PS: Zahlasujte za našu školu na http://najskola.sk/.