• Dnes je
  Pondelok 10. 5. 2021
  • apríl 2021
    • 13
    • Ut
    • riaditeľské voľno
     6.A
    • 13. 4.
     1-6
    • Vyučovacie voľno
    • 13
    • Ut
    • riaditeľské voľno
     4.B
    • 13. 4.
     1-6
    • Vyučovacie voľno
    • 13
    • Ut
    • Riaditeľské voľno
     1.C
    • 13. 4.
     1-4
    • Školská udalosť
    • 13
    • Ut
    • Riaditeľské voľno
     3.C
    • 13. 4.
     1-5
    • Školská udalosť
    • 13
    • Ut
    • Riaditeľské voľno
     2.C
    • 13. 4.
     1-4
    • Školská udalosť
    • 13
    • Ut
    • riaditeľské voľno
     7.A
    • 13. 4.
     4
    • Vyučovacie voľno
    • 14
    • St
    • 3.C
    • 14. 4.
     1-5
    • Dištančná výučba
    • 28
    • St
    • 28. 4.
     1-5
    • Školská udalosť