• Vážení rodičia, prosíme, skontrolujte si e-mailové adresy pre komunikáciu so školou. Funkčná e-mailová adresa je nevyhnutná, aby ste mohli plnohodnotne využívať funkcie systému Edupage pre rodičov. Žiacky edupage nie je to isté ako rodičovské konto. Každý rodič by sa mal prihlásiť do EDUPAGE zo svojou emailovou adresou. V prípade, že sa prihlásiť neviete, kontaktujte: admin@skolajavorka.sk

     Prihlásenie sa do EDUPAGE si môžete vyskúšať na stránke: www.skolajavorka.sk
     Pokiaľ sa sem viete prihlásiť svojou emailovou adresou, máte prístup na rodičovské konto.

     Po prihlásení rodič prváka vidí do ktorej triedy bolo dieťa pridelené a v ktorej budove sa bude vzdelávať.

      

     Návod na vytvorenie prístupu