Verejné obstarávanie

 • Verejné obstarávania

  Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
  VO: Podlimitná zákazka Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 6 307,00 s DPH
  VO_uc__ebnice_1.stupen__.doc
  01.07.2021 07.05.2021 do 10.00 hod. 21.08.2021 04.03.2020
  VO: Podlimitná zákazka 2/2021 Nákup konvektomatu a prislúchajúceho príslušenstva do školskej jedálne 20 000.00 s DPH
  Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Konvektomat.pdf

  sken0010.pdf
  verejná súťaž 06.05.2021 21.05.2021 16.07.2021 16.06.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 06.05.2021
  VO: Súhrnná správa Q2021 3 súhrnná správa nákup potravín 26 103,47 s DPH 03.01.2022 Základná škola, Javorová alej 1 03.01.2022
  VO: Súhrnná správa Q2022 súhrnná správa nákup potravín 48 844,03 s DPH 11.01.2023 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 11.01.2023