Novinky

    • Detská psychologička - FILIÁLNA TERAPIA - KURZ RODIČOVSKÝCH ZRUČNOSTÍ

    • 1. 12. 2021
    • Hra je jednou z najdôležitejších potrieb dieťaťa. Pre dieťa sa hra vo filiálnej terapii stáva prostriedkom komunikácie a sebavyjadrenia. Keď je realizovaná správne, dochádza pri nej k odreagovaniu a k zmierneniu emočného napätia a rozličných ťažkostí u detí. Filiálnu terapiu môže so svojim dieťaťom realizovať v pohodlí domova každý rodič.

     ​​​​​​​

     Čo je filiálna terapia?

     Filiálna terapia je edukačno-zážitkový tréning rodičovských zručností.

     Ide o pravidelné stretnutia rodiča a dieťaťa, ktoré sú nahrávané a následne rodičom a psychológom analyzované. Učíte sa „on the job“. 

     Z vonku by sa mohlo  zdať, že sa dieťa „len hrá“, v skutočnosti sa však na pozadí deje mohutný proces, v ktorom si dieťa prehráva nespracované zážitky a ktorý mu pomáha vo väčšej emočnej stabilite. Rodičovi zase pomáha napojiť sa na prežívanie dieťaťa, porozumieť jeho svetu a osvojiť si efektívne rodičovské zručnosti.

     Nie teoreticky, ale prakticky s trvalým efektom. Cez posilnenie vzťahu rodiča a dieťaťa „odchádza“ väčšina správania, ktoré rodičia označujú ako problémové.

      

     Pre koho má filiálna terapia význam?

     Filiálna terapia je určená deťom od 2 do približne 10 rokov. Svoje uplatnenie má všade tam, kde je akýmkoľvek spôsobom narušený vzťah medzi rodičom a dieťaťom, alebo ak dochádza k problémovému správaniu dieťaťa (odmietanie, konflikty, fyzické ťažkosti bez organickej príčiny, porušovanie hraníc, vzťahové, či emočné problémy). 

      

     Čo prináša filiálna terapia?

     • Pomáha dieťaťu spracovať zážitky, ktoré ho nevedome zaťažujú. Emočný pretlak z nich sa prejavuje v rôznych situáciách napríklad aj ako nespolupráca, nevhodné správanie, odmietanie,...
     • Rodič navždy mení optiku vnímania dieťaťa, ale aj iných ľudí naokolo. Získa istotu v tom, kde zadať hranicu, ako ju ustáť a zároveň ako dieťa podporiť, aby rástlo do silnej, sebavedomej, úspešnej a šťastnej osobnosti.
     • Je veľmi efektívnym spôsobom zmeny atmosféry v rodine. Rodičia sa často snažia výchovne vzdelávať, pracujú na sebe, ale rodičovstvo je aj tak výzvou, pretože vedomosti zostanú na racionálnej úrovni. Vo filiálnej terapii sa za niekoľko týždňov rodič naučí napájať sa na prežívanie dieťaťa a zadávať mu veľmi jasné a láskavé hranice. Zároveň ho vyzbrojí pocitom bezpečia a kompetentnosti.
     • Je tiež veľmi efektívna aj v prípade, že ste mali ťažké začiatky, a chcete posilniť vzťah medzi vami. 

      

     Čo sa naučí rodič?

     • porozumieť prejavom, emóciám, motívom a potrebám dieťaťa, ale aj tým svojim,
     • vedieť ich vnímať, verbálne odrážať a primerane na ne reagovať,
     • stanovovať jasné, pre dieťa zrozumiteľné, pevné a zároveň láskavé hranice,
     • stanovovať limity na udržanie bezpečných hraníc,
     • odovzdávať deťom životné posolstvá budujúce empatiu, vnútornú motiváciu a silu i odolnosť

      

     Proces filiálnej terapie

     Začiatok Filiálnej terapie sa dá prirovnať k výučbe „cudzieho jazyka“. Keďže hra dieťaťa z ktorej Tréning rodičovských zručností vychádza, je zároveň jedinečnou a prirodzenou formou detskej komunikácie, potrebujeme sa so základmi tohto jazyka najprv oboznámiť, osvojiť si ho, sčasti zautomatizovať a tiež tak trochu spoznať „inakosť“ malých bytostí, ktoré ňou hovoria.

      

     Aj preto začíname tromi úvodnými stretnutiami, ktoré absolvuje iba rodič samotný (bez dieťaťa) individuálne v trvaní 50 min. raz za týždeň.

     Po absolvovaní úvodnej časti, začína 10 praktických týždňov v rámci ktorých rodič audio- vizuálne nahrá 10 tridsať-minútových „hrových polhodiniek“ s vlastným dieťaťom. Na týchto stretnutiach pretavuje nadobudnuté vedomosti do zručností. Stretnutia má možnosť nahrávať doma (záznam je potrebné terapeutovi zasielať), alebo v našej špeciálne zariadenej hrovej miestnosti.

     V rámci každého týždňa, v ktorom rodič nahráva stretnutie s dieťaťom sa zároveň stretáva aj s terapeutom– individuálne v trvaní 50min.

     Cena

      

     INDIVIDUÁLNE (v trvaní 50 min):

     Tri úvodné stretnutia bez dieťaťa 50 min./ 40€

     V rámci 10 praktických týždňov sa platí týždenne/ 60€

      

      

     Program trvá približne tri mesiace a zahŕňa:

     -3 úvodné teoretické stretnutia + 10 praktických blokov, každé v trvaní 50min.
     -analýza desiatich nahrávok dieťa-rodič terapeutom
     -komplexný manuál rodičovských zručností vyvinutý priamo jej zakladateľom Dr. Garry L. Landrethom a kol.
     -možnosť absolvovať a nahrávať hrové polhodinky bez ďalšieho poplatku u nás v špeciálne zariadenej hrovej miestnosti

      

      

     Mgr. Michaela Basandová

     Privátna detská psychologička vo Vajnoroch

      

     Deti sú jej veľkou inšpiráciou a práca s nimi životným naplnením, k čomu sa viaže celé jej doterajšie pracovné pôsobenie.

      

     Michaela je diplomovanou psychologičkou, pedagogičkou a zakladateľkou organizácie „Hravá psychológia“, v rámci ktorého sa zameriava na prevenciu, podporu a odbornú psychologickú pomoc v oblasti duševného zdravia detí.

      

     Pôsobila ako školský psychológ na základnej škole, ako pedagóg na základnej umeleckej škole a tiež ako lektor unikátneho programu Play Wisely®, ktorý je zameraný na podporu a rozvoj kognitívnych schopností a motorických zručností detí.

     Momentálne sa venuje práci detskej psychologičky vo vlastnej spoločnosti a tiež v spolupráci so súkromnou ambulanciou klinickej psychológie.

     Je absolventkou medzinárodne uznávaného špecializačného vzdelávania Terapia hrou/ Play Therapy®, Filiálna terapia, celosvetovo využívaného preventívneho programu Second Step® a odborného výcviku Dieťa a rodina v rozvode.

      

     KONTAKTNÉ ÚDAJE:

     Mgr. Michaela Basandová

     TELEFÓN: +421 944 120 690

     E-MAIL: info@hravapsychologia.sk

      

     Viac informácii nájdete na:

     www.hravapsychologia.sk

      

      

    • Aktualita - škola je v oranžovej fáze.

    • 15. 11. 2021
    • Farba školského kovid semafora Vám slúži ako informácia, že v škole je trieda v karanténe. Z platných ustanovení vyplýva pre školu povinnosť informovať LEN konkrétnu triedu, kde sa prípad nachádza 

     - karanténa trvá 10 dní od posledného kontaktu s nakazenou osobou

     - v prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku)

     - pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená.

     Ďakujeme, že sa správate zodpovedne, škola Javorka.

    • OZNAM! Prístavba „Javorka“

    • 14. 11. 2021
    • Oznam!

     Oznamujeme Vám, že dňa 15.11.2021 začína stavba prístavby „Javorka“.

     Z tohto dôvodu je prísny zákaz vstupu všetkých všetkým cudzím osobám do priestoru staveniska a do jeho blízkosti, ako aj do iných vyhradených priestorov slúžiacich pre potreby stavby.

     Žiadame rodičov a ostatné osoby,  aby dodržiavali bezpečnostné značenie, nezdržiavali sa v rizikovom priestore a venovali zvýšenú opatrnosť pohybu  v areáli ZŠ vzhľadom na možný pohyb vozidiel, ktoré budú vchádzať a vychádzať zo stavby. Porosím, pohybujte sa výlučne v označených koridoroch.

     Parkovisko školy bude od pondelka 15.11.2021 uzavreté. Prosíme o ohľaduplnosť pri rannej dopravnej špičke.

    • Riaditeľské voľno

    • 25. 10. 2021
    • Riaditeľka ZŠ Javorová Alej č.1 informuje rodičov o udelení riaditeľského voľna dňa 2.11.2021 z dôvodu Metodického dňa učiteľov. 

    • ŠKD Javorka

    • 21. 10. 2021
    • Z leta sme sa presunuli do jesene a opadané lístie sme využili na odtlačky na papier.Ovocie, ktoré už dozrelo, sme sa snažili zväčšniť pomocou krepového papiera. Slniečko nás stále neopustilo a radi ho využívame na loptové hry alebo naháňačky. Pomaly však klope na dvere strašidelný HALLOWEEN. Preto sme sa rozhodli, že niekoho postrašíme našimi výtvormi z rozličných materiálov.