• Riaditeľské voľno na stredu 21.10.2020

     • Stále sme COVID-19 oranžová fáza, čakáme na výsledky testov

      20.10.2020 - Sme v kontakte RÚVZ a čakáme na výsledky testov druhej učiteľky.

      Triedy, ktoré sú v karanténe - žiaci musia zostať doma a dodržiavať 10 dňovú karanténu. Prosíme o dôsledne dodržiavanie a nestretávanie sa. Deti nemusíte objednávať na testovanie a rodinní príslušníci detí nie sú v karanténe.

      Viac info dostanete cez edupage v priebehu dňa, ihneď ako budú známe výsledky testov, dostanete od nás inštrukcie ako postupovať ďalej.

      Na zajtra 21.10. vyhlasujem riaditeľské voľno, počas ktorého budeme školu dezinfikovať. V prípade, ak sa potvrdí ďalší pozitívny test u učiteľky, celá škola bude uzatvorená. Plynulo prejdeme na dištančné vzdelávanie. Prosím pripravte sa na túto možnosť. Deti dostanú inštrukcie, aby si učebnice zobrali zo sebou domov.  

      Silvia Hikkerová

      riaditeľka ZŠ Javorová alej

     • Výskyt COVID-19 v škole Javorová alej - oranžová fáza

     • Vážení rodičia,

      19.10.2020 - chcem vás týmto informovať, že sme dnes večer dostali informáciu o pozitívnom teste na COVID-19 u učiteľky na prvom stupni. V zmysle pokynov Ministerstva školstva sa naša škola ocitla v oranžovej fáze COVID semaforu a pripravujeme sa na prechod do červenej fázy. Čakáme na výsledky testov ďalšej učiteľky, ktorá sa momentálne nenachádza v škole. Preventívne dáme otestovať celý učiteľský zbor.

      S okamžitou platnosťou prechádzajú triedy: 3.A, 3.B, 2.A na dištančnú výučbu a zostávajú doma v izolácii až do absolvovania testov na COVID-19. Dĺžku karantény určí RÚVZ. Tieto triedy budú z obedov automaticky odhlásené.

      Ostatné triedy naďalej pokračujú v prezenčnej výučbe za sprísnených opatrení. Pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu žiaka, si ho prosím nechajte doma. V škole zabezpečíme dôkladnú dezinfekciu, vetranie a prísny ranný filter. 

      Snažíme sa spojiť s RÚVZ a budeme postupovať podľa ich pokynov. V tejto chvíli čakáme na výsledky testov ďalšej kolegyne - učiteľky na prvom stupni. Jedná sa o blízku kolegyňu už pozitívne testovanej učiteľky. Z tohto dôvodu sa pripravujeme na možný prechod do červenej fázy - uzatvorenie celej školy a prechod na dištančné vzdelávanie. Prosím, pripravte sa na túto situáciu, ktorá môže nastať. 

      S okamžitou platnosťou sa rušia všetky mimoškolské aktivity, krúžky, ZUŠ až do odvolania.

      Ďakujeme za vašu spoluprácu. Sme v tom spolu a priebežne vás budem informovať o situácii a odporúčaniach RÚVZ.

      V prípade, ak sa zmení váš zdravotný stav alebo stav detí, prosím telefonicky informujte vášho ošetrujúceho lekára.

       

      V prípade potreby som vám k dispozícii na emaile: riaditel@skolajavorka.sk

       

      s pozdravom

      Silvia Hikkerová

      riaditeľka

      ZŠ Javorová alej

     • Hour of Code Javorka

     • Sme veľmi radi že sa s Vami môžeme podeliť o skvelú správu. Naša škola sa zapojila to celosvetovej akcie na propagovanie programovania, ktorá sa volá Hour of CodeTM, Hodina Kódu (programu), #HourOfCode.

      Pripojili sme sa k ďalším takmer 4500 organizáciám s viac ako 180 krajín ako štvrtá škola na Slovensku.

      O čo sa jedná?

      Hodina Kódu začala ako hodinový úvod do informatiky, ktorého cieľom bolo demystifikovať „programovanie“, aby preukázala, že ktokoľvek sa dokáže naučiť základy programovania, a rozšírila účasť a záujem v oblasti informatiky. Odvtedy sa táto aktivita stala celosvetovým úsilím na oslavu počítačovej vedy, počnúc hodinovými programovacími aktivitami, ale expandujúc až po najrôznejšie snahy komunity. Dokonca aj prezident USA, Barak Obama, napísal svoj prvý program v rámci tejto akcie :-)

      Túto kampaň na miestnej úrovni podporuje viac ako 400 partnerov a 200 000 pedagógov po celom svete. A naša škola je medzi nimi.

      Táto celoškolská akcia sa uskutoční v týždni 5. - 11. Decembera.  Všetky informácie vám dáme vedieť včas.

      Našu Hodinu Kódu organizujeme spolu s firmou DXC Technology Slovakia s pánom Zvolenským.

      Môžete si pozrieť stránku Hour of CodeTM a nájsť našu školu na mape: https://hourofcode.com/us/sk

      Môžete sa tešiť na deň plný programovacích úloh pre všetky vekové kategórie ktorým budú pomáhať dobrovoľníci. V programoch ktoré budú deti vytvárať môžu stretnúť svojich obľúbených hrdinov z rozprávok, filmov, hier a mnoho iného.

      Už sa nevieme dočkať!

     • Krúžková činnosť na našej škole - prihlasovanie 18.9.2020

     • Aktualizované pre školský rok 2020/2021 

      Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

      VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU

      BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV

      Voľné miesta v krúžkoch sú limitované, prihlasovanie začína ZAJTRA

      18.9.2020 o 10.00 !

       

      PRIHLÁSIŤ SA 

       

      • Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka.
      • Vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky).
      • Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu.
      • Vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok, na ktorý bol vydaný.
      • Každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz.
      • Žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
      • Vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený.

       

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      Srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie - triedny aktív v tomto školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutoční 16.9.2020 o 17:00 v jednotlivých triedach ZŠ. Stretnutie triednych dôverníkov je o 16:00 v školskej jedálni.

      Prosím o dôsledné dodržiavanie epidemiolgických opatrení R-O-R.

      Vedenie školy.

     • Rodičia prváčikov

     • Zajtra Vás pozývame na nulté rodičovské združenie o 10:00 v školskej jedálni. O detičky bude postarané pani vychovávateľky im urobia prehliadku po škole.

     • Matematický KLOKAN 2020

     • Naše "javorčatá" sa zapojili do najväčšej matematickej súťaže na svete KLOKAN. Pozrite si výsledky našich najlepších reprezentantov. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

       

      1.ročník :100% -          Alžbeta Bačíková 1.A

                                           Simona Humenská 1.A

                                           Viktória Domanová 1.A

                                           Filip Ďatko 1.A

                                           Jakub Kóči 1.A

                                           Martin Petrů 1.A

                                           Michal Tkačin 1.A

                                           Matej Kubánek 1.B

                                           Rafael Zubenko 1.B

                                           Sofia Čellár 1.C

                                           Damian Krčula 1.C

                                           Jakub Martinec 1.C

                                           Kristína Sláviková 1.C

       

      2.ročník : 100% -        Adam Kanás 2.A

                                           Anna Vozárová 2.A

                                           Hugo Homola 2.B

                                           Matej Pečimuth 2.B

                                           Matej Pečimuth 2.B

                                           Nela Šebeková 2.B

                                           Michal Vretenár 2.B

                                           Andraj Rusiňák 2.B

                                           R. Sabovčík 2.C

       

      3.ročník : 100%-         Ella Karlíková 3.A

                                           Viktor Ďuris 3.A

                                           Kristína Kohútová 3.A

                                           Michal Ďatko 3.B

                                           Jakub Florek 3.B

       

      4.ročník : 100%-          Adam Dovičovič 4.A

                                           Simona Rievajov 4.A

                                           Silvia Romanová 4.B

       

      5.ročník najúspešnejší: Ligač Stanislav 5.A – 92,5 %

                                               Martina Rievajová 5.B – 95 %

     • Informatizácia našej školy...

     • Vážení rodičia,

       

      Dostávame od Vás dotazy ohladom novozriadených prístupov do o365 platformy.

      Hlavný dotaz ohľadom vlastníctva a úhrady za jednotlivé kontá - kontá ktoré žiaci dostali sú vlastníctvom školy. Žiaci ich dostávajú bezplatne na dobu pokial školu navštevujú.

      O365 zahŕňa širokú škálu pracovných nástrojov ako sú word, excel, powerpoint a v neposlednom rade aplikáciu Teams ktorú by sme radi v týchto tažkých časoch využili na komunikáciu so žiakmi. Tiež aplikaciu outlook kde prihlasovaci mail žiaka je plne funkčná mailová adresa. Všetky tieto aplikácie sú v online verzii.

       

      Prosím ešte o chvílku strpenia, pokial Vám niektorá z aplikácii nefunguje, postupne budu nabiehať všetkým užívateľom

       

      Sme veľmi radi že sa nám aj s Vašou pomocou darí posúvať školu na vyšší level informatizácie.

      Ďakujeme

      Admin Team

       

      PS: Zahlasujte za našu školu na http://najskola.sk/.

     • NAJ ŠKOLA ... hlasuj ...

     • NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.Súťažíme o účasť v televíznej relácii RTVS a hlavnú finančnú výhru 10 000 €, ktorú chceme použiť na zriadenie športovísk a materiálne vybavenie školy:-) Prosíme, zahlasujte za našu školu. Hlasovať je možné do 12.4.2020 na webe www.najskola.sk, kde sa môžete oboznámiť aj so štatútom súťaže. ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS

     • Rodičia, pozor! O dávku ošetrovné 16. 3. 2020 treba požiadať novou žiadosťou

     • 16.03.2020

      Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské/predškolské zariadenia opäť uzavreté. Minulý týždeň (od 10. do 15. 3. 2020) boli niektoré školské/predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o dávku ošetrovné. Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu. Postup aj s potrebnými kontaktmi a formulárom je uvedený na www.socpoist.sk a v skratke je nasledovný:

      1/ zaslaním vyplneného formulára miestne príslušnej pobočke; formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou.

      Formuláre tu:

      Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)

       

      2/ zatelefonovaním do miestne príslušnej pobočky, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe – tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené.

      Kontakty tu: Kontakty – pobočky

       

      Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.

      Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.

      Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Rovnako môžu žiadosť za obe obdobia vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, upozorňujeme však, že telefonické linky sú preťažené a Sociálna poisťovňa preto odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou.

      Dokument bol revidovaný: 16.03.2020

     • Február na Javorke

     • Lomidrevo

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Lomidrevo v novej budove SND v Bratislave. Vynikajúce výkony hercov, spracovanie hry, krásna scéna, hudba, kostýmy i efekty nás očarili a zanechali v nás pocity nadšenia a obdivu.

      Parlament

      Žiaci 3. ročníka navštívili vo februári budovu NRSR. Získali zaujímavé informácie o histórii a fungovaní tejto inštitúcie. Ktovie, možno si raz do niektorého z kresiel v parlamente sadne i náš žiačik :-)

      Výstup na Veľkú Homoľu

      Turistický krúžok zavítal na rozhľadňu. Veľká Homoľa je vrchol v Malých Karpatoch asi 4 km severozápadne od mesta Modra. Na vrchole kopca sa nachádza drevená rozhľadňa vysoká 20 metrov. Bola postavená v roku 2018 na mieste starej rozhľadne z roku 2001. Z rozhľadne je kruhový výhľad na panorámu Malých Karpát, na Považský Inovec, Tribeč a aj rakúske Alpy.

      Karneval

      Javorka sa zmenila na miesto, kde sa zišli všakovaké bytosti aj nebytosti. Karneval sa niesol vo veselom duchu a deti sa nám predstavili v zaujímavých kostýmoch.

      Hviezdoslavov Kubín

      Prednesiem Vám jednu báseň, bude skoro ako kázeň. Škola, základ života je, a preto ju radi navštevujeme. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

      Ekocharita

      Zaujímavá prednáška o oblečení, konzume a životnom štýle. Chránime našu planétu a pomáhame tým, ktorí to potrebujú najviac. Zbierame iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil. Po celom Slovensku vlastníme viac ako 800 kontajnerov na zber oblečenia a textilu, pomocou ktorých podporujeme charitatívne organizácie a chránime životné prostredie. Viac informácii na www.ekocharita.sk

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na tvorbe rôznych akcií.

     • Doklad o uzatvorení školy

     • Vážení rodičia,

      v prílohe oznamu prikladáme prípis od zriadovateľa, ktorý vám bude slúžiť ako doklad o uzatvorení ZŠ, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob. Môžete ho priložiť ako doklad k žiadosti o OČR. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy.

      Riaditeľka školy

      ZS_JA_Preventivne_opatrenia.pdf​​​​​​​

     • Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

     •  

      V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

      V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

      a/ Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

      b/ Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

      V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

      Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

      V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

      Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

      Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

      Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

      Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

      Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

      O prípadných zmenách bude Sociálna poisťovňa včas informovať.

      Dokument bol revidovaný: 09.03.2020