• NAJ ŠKOLA ... hlasuj ...

     • NAJ ŠKOLA je nová šou RTVS pre všetky základné školy na Slovensku. Z každého okresu na Slovensku postúpi do televíznej relácie iba jedna škola. Nie je dôležité sa len prihlásiť, ale je potrebné zabojovať o priazeň rodičov, starých rodičov a celej komunity, ktorá bude hlasovať tak, aby daná škola z okresu získala čo najviac hlasov.Súťažíme o účasť v televíznej relácii RTVS a hlavnú finančnú výhru 10 000 €, ktorú chceme použiť na zriadenie športovísk a materiálne vybavenie školy:-) Prosíme, zahlasujte za našu školu. Hlasovať je možné do 12.4.2020 na webe www.najskola.sk, kde sa môžete oboznámiť aj so štatútom súťaže. ĎAKUJEME ZA KAŽDÝ HLAS

     • Rodičia, pozor! O dávku ošetrovné 16. 3. 2020 treba požiadať novou žiadosťou

     • 16.03.2020

      Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, počas ktorých budú školské/predškolské zariadenia opäť uzavreté. Minulý týždeň (od 10. do 15. 3. 2020) boli niektoré školské/predškolské zariadenia (najmä v Bratislavskom kraji) uzatvorené na základe rozhodnutia riaditeľa školy. Vtedy si rodičia prvýkrát žiadali o dávku ošetrovné. Vzhľadom na to, že od 16. 3. 2020 sú uzavreté nanovo, tentoraz na dobu nasledujúcich 14 dní na celom území Slovenska na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, musia si rodičia o dávku požiadať znovu. Postup aj s potrebnými kontaktmi a formulárom je uvedený na www.socpoist.sk a v skratke je nasledovný:

      1/ zaslaním vyplneného formulára miestne príslušnej pobočke; formulár môže byť vyplnený priamo v počítači (word) alebo ručne (word, PDF). Pri ručnom vyplnení poistenec formulár podpíše, naskenuje a pošle emailom alebo poštou.

      Formuláre tu:

      Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (pdf) | Žiadosť o ošetrovné pre koronavírus (word)

       

      2/ zatelefonovaním do miestne príslušnej pobočky, ktorá s ním spíše zápisnicu z ústneho podania, prípadne ho požiada o zanechanie telefónneho čísla s tým, že ho bude pobočka kontaktovať v najbližšej dobe – tento spôsob však neodporúčame, linky sú preťažené.

      Kontakty tu: Kontakty – pobočky

       

      Žiadosť o dávku treba posielať len na jednu e-mailovú adresu príslušnej pobočky, inak dochádza k duplicitnému spracovaniu jednej žiadosti, čo Sociálnu poisťovňu zbytočne zaťažuje.

      Sociálna poisťovňa upozorňuje, že o dávku netreba žiadať hneď, dá sa tak urobiť aj neskôr o pár týždňov (zákon umožňuje až 3 roky spätne). Pobočky Sociálnej poisťovne zaznamenávajú veľký nápor žiadostí, preto je ich prioritou spracovanie a je vhodné rozložiť ich príjem na dlhšie časové obdobie. Aj z týchto dôvodov Sociálna poisťovňa nepotvrdzuje prijatie žiadostí.

      Tí rodičia, ktorí si nestihli uplatniť nárok na ošetrovné pri uzatvorení zariadenia v období od 10. do 15. 3. 2020 a ich dieťa bude doma aj nasledujúcich 14 dní, môžu podať žiadosť o ošetrovné na jednom formulári – potrebné je doň dopísať všetky obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa. Rovnako môžu žiadosť za obe obdobia vybaviť aj jedným telefonátom do pobočky, upozorňujeme však, že telefonické linky sú preťažené a Sociálna poisťovňa preto odporúča zasielať žiadosti e-mailom alebo poštou.

      Dokument bol revidovaný: 16.03.2020

     • Február na Javorke

     • Lomidrevo

      Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili divadelného predstavenia Lomidrevo v novej budove SND v Bratislave. Vynikajúce výkony hercov, spracovanie hry, krásna scéna, hudba, kostýmy i efekty nás očarili a zanechali v nás pocity nadšenia a obdivu.

      Parlament

      Žiaci 3. ročníka navštívili vo februári budovu NRSR. Získali zaujímavé informácie o histórii a fungovaní tejto inštitúcie. Ktovie, možno si raz do niektorého z kresiel v parlamente sadne i náš žiačik :-)

      Výstup na Veľkú Homoľu

      Turistický krúžok zavítal na rozhľadňu. Veľká Homoľa je vrchol v Malých Karpatoch asi 4 km severozápadne od mesta Modra. Na vrchole kopca sa nachádza drevená rozhľadňa vysoká 20 metrov. Bola postavená v roku 2018 na mieste starej rozhľadne z roku 2001. Z rozhľadne je kruhový výhľad na panorámu Malých Karpát, na Považský Inovec, Tribeč a aj rakúske Alpy.

      Karneval

      Javorka sa zmenila na miesto, kde sa zišli všakovaké bytosti aj nebytosti. Karneval sa niesol vo veselom duchu a deti sa nám predstavili v zaujímavých kostýmoch.

      Hviezdoslavov Kubín

      Prednesiem Vám jednu báseň, bude skoro ako kázeň. Škola, základ života je, a preto ju radi navštevujeme. Hviezdoslavov Kubín je celoštátna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe detských recitačných kolektívov a divadiel poézie.

      Ekocharita

      Zaujímavá prednáška o oblečení, konzume a životnom štýle. Chránime našu planétu a pomáhame tým, ktorí to potrebujú najviac. Zbierame iba oblečenie vhodné na ďalšie použitie, a teda pekné, čisté, nepoškodené a použiteľné pánske, dámske a detské oblečenie, opasky, kabelky, topánky a bytový textil. Po celom Slovensku vlastníme viac ako 800 kontajnerov na zber oblečenia a textilu, pomocou ktorých podporujeme charitatívne organizácie a chránime životné prostredie. Viac informácii na www.ekocharita.sk

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľajú na tvorbe rôznych akcií.

     • Doklad o uzatvorení školy

     • Vážení rodičia,

      v prílohe oznamu prikladáme prípis od zriadovateľa, ktorý vám bude slúžiť ako doklad o uzatvorení ZŠ, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob. Môžete ho priložiť ako doklad k žiadosti o OČR. V prípade otázok môžete kontaktovať vedenie školy.

      Riaditeľka školy

      ZS_JA_Preventivne_opatrenia.pdf​​​​​​​

     • Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára a SP

     •  

      V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy koronavírusu Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne.

      V prípade žiadosti o ošetrovné na dieťa je postup nasledovný:Rodič si uplatní nárok v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).

      a/ Deti do 10 rokov veku: Sociálna poisťovňa si overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu nariadeného karanténneho opatrenia a potom sa môže začať konanie o tejto dávke. Zriaďovateľ by o tom mal informovať na svojej webovej stránke. Potom by mal poistenec, ktorý je zamestnancom, informovať o prekážke v práci svojho zamestnávateľa (telefonicky alebo e-mailom).

      b/ Deti nad 10 rokov veku: V tomto prípade rodič musí telefonicky kontaktovať pediatra a riadiť sa jeho pokynmi. Ak lekár vyhodnotí, že je nevyhnutné osobné a celodenné ošetrovanie dieťaťa napriek tomu, že choroba sa u neho ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné a zašle ju Sociálnej poisťovni.

      V oboch prípadoch pobočka pri posudzovaní žiadosti skúma, či žiadateľ o ošetrovné spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

      Ak je karanténa dlhšia ako desať dní, počas ktorých sa môže vyplácať dávka ošetrovné, Sociálna poisťovňa na základe nového potvrdenia zriaďovateľa o pretrvávajúcej karanténe, akceptuje jej predĺženie podľa reálnej potreby.

      V prípade žiadosti o nemocenské je postup nasledovný:Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Zároveň požiada pacienta o telefónne číslo a zapíše ho viditeľne na potvrdenie o dočasnej PN. Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi, ak je pacient v právnom postavení zamestnanca. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

      Poistenec, ktorý je zamestnancom, by mal informovať zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom o prekážke v práci.

      Ak je na potvrdení o dočasnej PN uvedené telefónne číslo poistenca, Sociálna poisťovňa ho bude telefonicky kontaktovať a v prípade jeho záujmu s ním spíše žiadosť o výplatu nemocenskej dávky.

      Ak na potvrdení nebude uvedený telefonický kontakt na poistenca, musí pobočku (telefonicky alebo mailom) kontaktovať poistenec a tá s ním spíše žiadosť o dávku.

      Aj v prípade žiadosti o dávku nemocenské Sociálna poisťovňa skúma, či poistenec spĺňa všetky ostatné podmienky na priznanie dávky, najmä existenciu nemocenského poistenia.

      Upozorňujeme, že tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

      O prípadných zmenách bude Sociálna poisťovňa včas informovať.

      Dokument bol revidovaný: 09.03.2020

     • Oznam pre rodičov

     • Podľa rozhodnutia vedenia obce Vám oznamujeme uzavretie základnej školy od pondelka 9.3.2020 až do odvolania.

      Oznam budeme priebežne aktualizovať.

       

      Vedenie školy.

     • Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

     • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob na školský rok 2020/2021   sa uskutoční

      v dňoch 3. apríla 2020 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 4. apríla 2020 od 9.00 do 15.00 hod.

      Rezervácia času zápisu

       

       

      Podmienky a forma zápisu:
       Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

      • Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2019 dovŕšia vek 6 rokov.
      •  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
      •  Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.
      • Do našej školy budú prijaté len deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe
      • na zápis treba prísť s dieťaťom
      • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie) a priniesť tlačivo so sebou na zápis.
      • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu do 20.3.2020

       

      K zápisu treba priniesť:

       

      • občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • rodný list dieťaťa
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
      • prihlášku k zápisu  pilotne testujeme v elektronickej forme –  riadne vyplnenú prihlášku odošlite elektronicky a vo vytlačenej forme ( podpísanú oboma rodičmi)  ju prineste na zápis
      • Dátum a čas zápisu si rezervujte TU

       

    • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21
     • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21

     • Vážení rodičia,

       

      S radosťou Vám oznamujeme spustenie elektronickej prihlášky na našu školu, ktorá Vám i nám zjednoduší administratívu. :-)

      Vyplnenú a vytlačenú prihlášku prosím prineste so sebou na zápis, ktorý sa uskutoční 3. a 4. apríla 2020.

      Bližšie a aktuálne info nájdete vždy na našej webovej stránke a Facebooku.

       

      Vaša Javorka

    • Január na Javorke
     • Január na Javorke

     • Prehľad udalostí, ktoré Javorka zažila v januári.

      Všetkovedko

       

      Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ. Súťaž prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Do 11. ročníka súťaže Všetkovedko sa zapojilo rekordných 21 636 detí. Pozrite si výsledky žiakov, ktorí obstáli najlepšie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy.

       

      2. ročník

      Bálintová              - 128B/28. miesto

      Orlovská              - 126B/30. miesto

      Jenčopaľová              - 112B/44. miesto

      Andraščíková              - 112B/44. miesto

       

      3. ročník

      Illý                            - 168B/31. miesto

      Bačová              - 166B/33. miesto

      Kohútová              - 155B/44. miesto

       

      4. ročník

      Mošať                            - 175B/21. miesto

      Hanusková              - 147B/49. miesto

      Korduliak              - 140B/56. miesto

      Furková              - 140B/56. miesto

      Romanová              - 140B/56. miesto

      Výstup na Čmeľok

       

      V poradí štvrtý a tohtoročný prvý výlet Turistického krúžku bol zameraný na výstup na Čmeľok. Vrch Čmeľok patrí k najvyšším vrchom (nie je však najvyšší) Malých Karpát. Vypína sa nad obcou Pernek a  horským priechodom Pezinská Baba. Jeho nadmorská výška je 709 m n. m. Na vrchole Čmeľka sa nachádza starý vojenský vysielač, o kúsok nižšie i radar. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a časovým dôvodom sa nám nepodarilo dosiahnuť tento vrchol a skončili sme pod ním na Pezinskej Babe, kde sme si užili trošku snehu. Bol to opäť zaujímavý deň strávený v prírode.

      Prednáška o búrkach

       

      Severe Weather Slovakia o.z. k nám zavítali so zaujímavou prednáškou o búrkach. Poskytujú vždy aktuálne informácie o pohybe búrok na Slovensku, fotky bleskov, búrok a iné zaujímavé poznatky ohľadom búrok a počasia. Žiaci sa dozvedeli všeličo zaujímavé, ďakujeme.

      Detská policajná akadémia

       

      V základnej škole preventistka ORPZ Senec realizovala pre žiakov viacero prednášok na tému Dopravná výchova. Pri besede bol použitý aj simulátor opitosti, ľahko použiteľná interaktívna pomôcka demonštrujúca nebezpečenstvo vplyvu alkoholu. Simulátor opitosti na prvý pohľad vyzerá ako klasické lyžiarske okuliare. Okuliare simulujúce opitosť však majú špeciálne šošovky, ktoré simulujú vplyv alkoholu za klasických svetelných podmienok, počas dňa a stav opitosti cca 1,50 promile alkoholu. Žiaci si mohli s použitím okuliarov opitosti vyskúšať účinok alkoholu na ľudský organizmus a uvedomiť si jeho vplyv na reakcie organizmu po jeho použití.

       

      Žiaci piateho a šiesteho ročníka boli zapojení do projektu Detská policajná akadémia, ktorý je zameraný na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiadúcich spoločenských aktivít detí. Hlavnou úlohou projektu je prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich témach:

       

      1. Zoznámte sa s našou políciou

      2. Bezpečne na internete

      3. Každý je iný

      4. Na ceste nie si sám!

      5. Stop násiliu!

      Výtvarná súťaž

       

      Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže v kreslení mytologických postáv. Tieto najkrajšie práce nás budu reprezentovať. Veríme že uspejú čo najlepšie. Držíme palce.

    • Upozornenie
     • Upozornenie

     • Riaditeľstvo školy prosí všetkých rodičov a žiakov, aby dbali na väčšiu opatrnosť pri ceste do školy a používali iba označené chodníky, cesty, priechody a nevchádzali na cestu z porastov okolo cesty. Zároveň je nebezpečné vchádzať do areálu školy na bicykli, kolobežke a skateboarde.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie školy.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021 na ZŠ Javorová alej bude 3. a 4. apríla 2020. Z kapacitných dôvodov NEBUDEME PRIJÍMAŤ deti mimo školského obvodu, teda deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Chorvátsky Grob.

      Naše kapacity nám umožňujú otvoriť iba 3 prvácke triedy. Podľa predbežného záujmu rodičov zrejme 2 z nich budú s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL a 1 trieda bude so štandardnou výučbou.

      Podrobné informácie týkajúce sa zápisu zverejníme čoskoro. Rodičom, ktorí nám v dotazníku zadali svoju emailovú adresu zašleme email s informáciami.

      https://skolajavorka.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

    • Testovanie piatakov T5
     • Testovanie piatakov T5

     • Javorka sa právom môže pochváliť žiakmi, ktorí dosiahli nadpriemerný výsledok v celoslovenskom testovaní T5 piatakov z predmetov Slovenský jazyk a Matematika. V mene školy ďakujeme učiteľom a rodičom za to, že žiakom/deťom odovzdávajú všetko čo je v ich silách. Preto veríme, že spoločným pôsobením budú naši žiaci napredovať a hrdo reprezentovať meno našej školy.

      Výsledky testovania T5:

      Priemerná úspešnosť Slovenská republika: MAT - 63,4 %, SJL - 64,8 %

      Priemerná úspešnosť ZŠ, Javorová alej 1:  MAT - 77,3 %, SJL - 76,1 %

    • Prehľad akcií za rok 2019
     • Prehľad akcií za rok 2019

     • Naša škola je aktívna a zúčastňuje sa rôznych akcií a nie len zúčastňuje, ale aj sama organizuje. Pozrite si stručný prehľad toho, čo sa na našej škole dialo v roku 2019.

       

      Účelové cvičenie

      Dňa 13.09.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na všestranný rozvoj žiakov. Miestom konania bola Národná prírodná rezervácia ŠÚR. Pri pohybe a pobyte v prírode dodržiavali zásady správneho a bezpečného správania, sledovali značenie náučného chodníka a náučné tabule. Získavali nové vedomosti o zvieratách, ktoré v NPR Šúr žijú, rozoznávali rastliny, stromy a plody, zbierali prírodný materiál. Taktiež si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci a veci s tým súvisiacimi. Všetci prítomní žiaci zvládli didaktické a účelové cvičenie v prírode veľmi dobre a s radosťou . Tešia sa na ďalšie vychádzky a hry v našej krásnej prírode.

       

      EKOTOPFILM

      EKOTOPFILM JE SVOJOU 46. ROČNOU TRADÍCIOU NAJSTARŠÍM PODUJATÍM TOHTO DRUHU NA SVETE

      Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášať najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

      Dňa 11.11.2019 sa zúčastnili tejto skvelej a poučnej akcie aj žiaci 1.A, 1.B z našej školy. Pozreli si krátke animované rozprávky s témou globálneho znečisťovania prírody. Po prezentácii nasledovala diskusia.

      Všetkovedko

      Dňa 28.11.2019 sa konala celoslovenská súťaž pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ Všetkovedko.

      Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov z našej školy

      Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už majú osvojené. Žiaci 4. ročníka si tak vyskúšali, aké to bude na Testovaní 5. Otázky boli zaujímavo formulované, zamerané na funkčnú gramotnosť. 

      iBOBOR

      Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej informatickej súťaže IBobor 2019/2020.

      Zúčastnili sa žiaci 3. až 6.ročníka,ktorí boli rozdelení do kategórii Drobci,Bobríci a Benjamíni /88 žiakov/.

      Na 1. mieste sa umiestnili  10 žiaci s hodnotením 100 percentil .

      Drobci 3.roč. - 5 žiakov,Bobríci 4.,5.roč. - 4 žiaci,Benjamíni 6.roč.- 1 žiak.

      Na fotografii sú naši najúspešnejší.

      Farebný svet

      Dňa 12.12.2019 sa v 3., 4. a 5. ročníku uskutočnili v spolupráci s vyučujúcimi a študentmi Studia Academica  Slovaca WORKSHOPY pod  názvom ,,Farebný svet,,. Žiaci našej školy si mohli porovnať skúsenosti a poznatky o cudzích kultúrach na základe bezprostredného kontaktu so študentmi iných krajín a kultúr. Študenti si u nás overili svoje jazykové znalosti a pripravili pre našich žiakov milé aktivity. Všetci účastníci si odniesli so stretnutia milé spomienky .Zaujímavé momenty nájdete na našich fotkách. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.

      Za spoluprácu ďakujeme p. Mošaťovej a p. Bernátovej

      Rozprávkové čítanie

      Dňa 16.12.2019 našu školu navštívili dvaja herci Dominika Kavaschová a Roman Poláčik a priniesli so sebou dobrú náladu a pekné texty. Čítali deťom rozprávky a tešili ich svojou prítomnosťou. Ďakujeme.

      Frozen

      Dňa 16.12.2019 sa v Kostole sv. Jána Pavla II. uskutočnilo vystúpenie Frozen. Nádherné vystúpenie v podaní nádherných herečiek vyčarovalo úsmevy na tvárach detí, ale aj dospelých. Ďakujeme.

      Spoznávame okolie

      Aj takto by sme mohli nazvať Turistický krúžok, ktorý začal písať svoj príbeh práve na Javorke. Pod vedením Mgr. Václava Múdreho deti spoznávaju svoje okolie a zlepšujú svoju kondíciu. Zatiaľ sme stihli tri výlety a verím, že do budúcna to bude pokračovať minimálne týmto tempom.

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce

      k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

       

      Vedenie obce aj vedenie ZŠ Javorová alej sa už dlhšie intenzívne zaoberali potrebou dostavby a zlepšenia infraštruktúry školy. Konzultujeme všetky návrhy a tipy s odborníkmi z oblasti stavebníctva, ekonomiky aj logistiky. Prekrytie multifunkčného ihriska sme zvažovali ako vhodné a lacné dočasné riešenie na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. Podporili sme návrh a iniciatívu pani poslankyne Bálintovej a začali sme aktívne pracovať na jeho  realizácii. Napriek zložitej finančnej situácii by obec projekt v rozsahu do 20-30 tisíc EUR vedela finančne ustáť aj za aktívnej spolupráce OZ Javoráčik a ním zabezpečeného spolufinancovania cez participatívny rozpočet, či crowdfundigové financovanie.

       

      Obec dala preto vypracovať projekt prípojky plynu, ktorý bol konzultovaný a upravovaný podľa požiadaviek dodávateľa plynu, ktorý zmenil miesto napojenia, čím predĺžil trasu vedenia plynu v dĺžke 80m, pripravili sme prívod elektriny, s projektantom a statikom sme  riešili projekt haly a jej kotvenia.   Nakoľko priestor okolo Multifunkčného ihriska je otvorený – nezastavaný, boli sme upozornení, že je potrebné zohľadniť pri riešení kotvenia aj riziko veľkého náporu vetra a fakt, že ihrisko je postavené na násype. Po zohľadnení týchto skutočností, bolo statikom navrhnuté kotvenie pomocou zemných skrutiek v počte 36ks, ktoré by boli vrtnou súpravou navŕtané do hĺbky 4m .  Tieto závažné skutočnosti celý projekt predražili a na jeho uskutočnenie by bolo treba oveľa viac finančných prostriedkov. Ekonomické riziko predstavovalo nepredvídateľný výdavok (za nákup a prevádzku haly)v rozmedzí 60 tisíc Eur za staršiu halu, 120 tisíc Eur za novú halu a to i napriek tomu, že by sa kúpila ešte lacnejšia nafukovacia hala. Bezpečnostní experti nás navyše upozornili na riziká (požiarna ochrana a bezpečnosť, hygiena-zázemie haly pre deti sociálne zariadenia, šatne) pri používaní nafukovacej haly pre zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre väčšie kolektívy.

      Na základe týchto skutočností boli všetky podklady zaslané finančnej komisií aby schválila/neschválila zvýšené náklady na obstaranie haly. Finančná komisia Uznesením U83 odporúčala poslancom obecného zastupiteľstva financovanie realizácie prekrytia nafukovacej haly na základe predloženého návrhu neschváliť, a to z dôvodov časových, finančných a technických možností.

       

      Po zvážení nových informácií sme po porade s odborníkmi vyhodnotili budovanie dočasného prekrytia multifunkčného ihriska nafukovacou halou ako neefektívne, nehospodárne a rizikové pre využívanie haly na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. 

      Po dôkladnom zvážení priorít odporúčame finančné prostriedky určené na nafukovaciu halu presunúť na splnenie nášho hlavného  cieľa - dostavbu školy a výstavbu plnohodnotnej telocvične na Javorovej aleji.

       

      Pokúsme sa sústrediť sily a energiu na dosiahnutie tejto hlavnej a spoločnej priority.

       

      Chápeme sklamanie všetkých, ktorí sa v dobrom úmysle nadchli pre projekt nafukovacej haly. Sami sa medzi nich radíme. Niekedy je však potrebné nadšenie a z neho prameniace emócie podriadiť racionálnej úvahe, poslúchnuť vecné argumenty odborníkov a vyhnúť sa riziku a ekonomickému a bezpečnostnému dobrodružstvu.

       

      Silvia Hikkerová, v.r.                                                                                     Vladimíra Vydrová, v.r. 

      riaditeľka ZŠ Javorová alej                                                                         starostka Obce Chorvátsky Grob

     • Brejkomat zostáva

     • Počas triednych aktívov 12.11.2019 ste mali možnosť vyjadriť sa k téme brejkomatu. Návrh na jeho odstránenie bol motivovaný znížením množstva odpadu, ktorý zbytočne vzniká.

      Z celkového počtu 154 rodičov bolo

      60 za to, aby sa brejkomat na našej škole zrušil,

      92 rodičov bolo za to aby sa ponechal a 

      2 sa hlasovania zdržali.

       

      Ako sa hlasovalo v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v galérii. Výsledok znamená ponechanie brejkomatu v škole.

      Túto aktivitu berieme ako otvorenie diskusie na tému ochrany životného prostredia. Preto Vás prosíme, všímajte si koľko zbytočného odpadu tvoríme a zaujímajte sa o to čo sa s ním deje – kde končí.

      Jednorazové obaly sú odpadom, ktorý sa hromadí v košoch, na skládkach, ale aj v prírode. Na našej škole chceme deti viesť k tomu, aby vytvárali menej odpadu a chránili životné prostredie. Veríme, že tak postupne klesne potreba mať brejkomat v škole.