• Detektív Oriešok - Hlásenie

     • Milí riešitelia , detektív Oriešok sa na Vás zajtra teší pred školou. Nezabudnite na opatrenia- rúško a odstup v nasledujúcich časoch:
      5.A- 9:00
      5.B- 9:30
      6.A- 10:00
      6.B- 10:30
      7.A- 11:00

        Prosím nemeškaj:-)
      Detektív Oriešok

     • ZAŠIFROVANÁ SPRÁVA PRE II.STUPEŇ ZŠ JAVORKA :)

     • Milí žiaci druhého stupňa,

       

      vedenie našej školy sa rozhodlo vytiahnuť Vás spred Vašich počítačov a v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami sme pre Vás pripravili PREKVAPENIE. Veríme, že ste zvedaví a máte chuť zistiť, KDE a KEDY sa toto prekvapko bude konať.

       

      KDE?

      Odpoveď sa dozvieš, ak rozšifruješ nasledovnú informáciu:

      YFW KIVW SOZEMBN EXSLWLN E IFHPF Z ILALHGFKLXS

      Ako na to?...Ide o šifrovaciu metódu Atbaš používanú starovekými Hebrejcami už v rokoch 600-500 p.n.l. Prvé písmeno abecedy je nahradené posledným, druhé predposledným,...a naopak :)

      A B C D E F G H I J K L M

      Z Y X W V U T S R Q P O N

       

      KEDY?

      Odpoveď sa dozvieš, ak vyriešiš

      a) ďalšiu šifru v Atbaš kóde: KLMWVOLP

      b) súčet dvoch čísel a dosadíš znaky tu:

      5.A: Hodina "&" Minúty "$@"...&82+52@=15$2   

      5.B: Hodina "&" Minúty "$@"...&82+55@=15$2  

      6.A: Hodina "&#" Minúty "$@"...1$6+97@=&#76

      6.B: Hodina "&#" Minúty "$@"...1$6+94@=&#76

      7.A: Hodina "&#" Minúty "$@"...45@+7$8=&#58

       

      Prajeme veľa zábavy z objavovania aj zo samotného prekvapenia.

       

      V mene prípravného tímu zdraví

       

      Terézia Rajčanová

       

      P.S. Ak si nevieš rady, raď sa so spolužiakmi z triedy a over si s nimi riešenie. V prípade najväčšej núdze som tu však aj ja :)

    • Daj si čas
     • Daj si čas

     • Dňa 30.9.2020 sa naša škola zúčastnila natáčania vedomostnej súťaže Daj si čas. Reprezentovali nás žiaci 6. ročníka, triedy 6.A a 6.B. V tejto zábavno-súťažnej relácií súťažili naši žiaci v piatich súťažných kolách a pozreli sa na tie najvýznamnejšie metropoly sveta, ktoré vytvárali dejiny z historického pohľadu a mali vplyv na vývoj súčasnej spoločnosti. Súťažili proti sebe dva štvorčlenné tímy zo Základnej školy Javorová alej. Červený tím v zastúpení 6.B triedy a modrý tím v zastúpení 6.A triedy. Napokon tesne zvíťazil červený tím, ale radosť bola na oboch stranách pretože víťazstvo ostalo predsa v našej naj škole. 

      Žiaci aj učitelia ďakujeme za tento zážitok a televíznu skúsenosť :)

     • Riaditeľské voľno na stredu 21.10.2020

     • Stále sme COVID-19 oranžová fáza, čakáme na výsledky testov

      20.10.2020 - Sme v kontakte RÚVZ a čakáme na výsledky testov druhej učiteľky.

      Triedy, ktoré sú v karanténe - žiaci musia zostať doma a dodržiavať 10 dňovú karanténu. Prosíme o dôsledne dodržiavanie a nestretávanie sa. Deti nemusíte objednávať na testovanie a rodinní príslušníci detí nie sú v karanténe.

      Viac info dostanete cez edupage v priebehu dňa, ihneď ako budú známe výsledky testov, dostanete od nás inštrukcie ako postupovať ďalej.

      Na zajtra 21.10. vyhlasujem riaditeľské voľno, počas ktorého budeme školu dezinfikovať. V prípade, ak sa potvrdí ďalší pozitívny test u učiteľky, celá škola bude uzatvorená. Plynulo prejdeme na dištančné vzdelávanie. Prosím pripravte sa na túto možnosť. Deti dostanú inštrukcie, aby si učebnice zobrali zo sebou domov.  

      Silvia Hikkerová

      riaditeľka ZŠ Javorová alej

     • Výskyt COVID-19 v škole Javorová alej - oranžová fáza

     • Vážení rodičia,

      19.10.2020 - chcem vás týmto informovať, že sme dnes večer dostali informáciu o pozitívnom teste na COVID-19 u učiteľky na prvom stupni. V zmysle pokynov Ministerstva školstva sa naša škola ocitla v oranžovej fáze COVID semaforu a pripravujeme sa na prechod do červenej fázy. Čakáme na výsledky testov ďalšej učiteľky, ktorá sa momentálne nenachádza v škole. Preventívne dáme otestovať celý učiteľský zbor.

      S okamžitou platnosťou prechádzajú triedy: 3.A, 3.B, 2.A na dištančnú výučbu a zostávajú doma v izolácii až do absolvovania testov na COVID-19. Dĺžku karantény určí RÚVZ. Tieto triedy budú z obedov automaticky odhlásené.

      Ostatné triedy naďalej pokračujú v prezenčnej výučbe za sprísnených opatrení. Pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu žiaka, si ho prosím nechajte doma. V škole zabezpečíme dôkladnú dezinfekciu, vetranie a prísny ranný filter. 

      Snažíme sa spojiť s RÚVZ a budeme postupovať podľa ich pokynov. V tejto chvíli čakáme na výsledky testov ďalšej kolegyne - učiteľky na prvom stupni. Jedná sa o blízku kolegyňu už pozitívne testovanej učiteľky. Z tohto dôvodu sa pripravujeme na možný prechod do červenej fázy - uzatvorenie celej školy a prechod na dištančné vzdelávanie. Prosím, pripravte sa na túto situáciu, ktorá môže nastať. 

      S okamžitou platnosťou sa rušia všetky mimoškolské aktivity, krúžky, ZUŠ až do odvolania.

      Ďakujeme za vašu spoluprácu. Sme v tom spolu a priebežne vás budem informovať o situácii a odporúčaniach RÚVZ.

      V prípade, ak sa zmení váš zdravotný stav alebo stav detí, prosím telefonicky informujte vášho ošetrujúceho lekára.

       

      V prípade potreby som vám k dispozícii na emaile: riaditel@skolajavorka.sk

       

      s pozdravom

      Silvia Hikkerová

      riaditeľka

      ZŠ Javorová alej

     • Hour of Code Javorka

     • Sme veľmi radi že sa s Vami môžeme podeliť o skvelú správu. Naša škola sa zapojila to celosvetovej akcie na propagovanie programovania, ktorá sa volá Hour of CodeTM, Hodina Kódu (programu), #HourOfCode.

      Pripojili sme sa k ďalším takmer 4500 organizáciám s viac ako 180 krajín ako štvrtá škola na Slovensku.

      O čo sa jedná?

      Hodina Kódu začala ako hodinový úvod do informatiky, ktorého cieľom bolo demystifikovať „programovanie“, aby preukázala, že ktokoľvek sa dokáže naučiť základy programovania, a rozšírila účasť a záujem v oblasti informatiky. Odvtedy sa táto aktivita stala celosvetovým úsilím na oslavu počítačovej vedy, počnúc hodinovými programovacími aktivitami, ale expandujúc až po najrôznejšie snahy komunity. Dokonca aj prezident USA, Barak Obama, napísal svoj prvý program v rámci tejto akcie :-)

      Túto kampaň na miestnej úrovni podporuje viac ako 400 partnerov a 200 000 pedagógov po celom svete. A naša škola je medzi nimi.

      Táto celoškolská akcia sa uskutoční v týždni 5. - 11. Decembera.  Všetky informácie vám dáme vedieť včas.

      Našu Hodinu Kódu organizujeme spolu s firmou DXC Technology Slovakia s pánom Zvolenským.

      Môžete si pozrieť stránku Hour of CodeTM a nájsť našu školu na mape: https://hourofcode.com/us/sk

      Môžete sa tešiť na deň plný programovacích úloh pre všetky vekové kategórie ktorým budú pomáhať dobrovoľníci. V programoch ktoré budú deti vytvárať môžu stretnúť svojich obľúbených hrdinov z rozprávok, filmov, hier a mnoho iného.

      Už sa nevieme dočkať!

     • Krúžková činnosť na našej škole - prihlasovanie 18.9.2020

     • Aktualizované pre školský rok 2020/2021 

      Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

      VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU

      BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV

      Voľné miesta v krúžkoch sú limitované, prihlasovanie začína ZAJTRA

      18.9.2020 o 10.00 !

       

      PRIHLÁSIŤ SA 

       

      • Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka.
      • Vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky).
      • Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu.
      • Vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok, na ktorý bol vydaný.
      • Každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz.
      • Žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
      • Vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený.

       

     • Rodičovské združenie

     • Milí rodičia,

      Srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie - triedny aktív v tomto školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutoční 16.9.2020 o 17:00 v jednotlivých triedach ZŠ. Stretnutie triednych dôverníkov je o 16:00 v školskej jedálni.

      Prosím o dôsledné dodržiavanie epidemiolgických opatrení R-O-R.

      Vedenie školy.

     • Rodičia prváčikov

     • Zajtra Vás pozývame na nulté rodičovské združenie o 10:00 v školskej jedálni. O detičky bude postarané pani vychovávateľky im urobia prehliadku po škole.

     • Matematický KLOKAN 2020

     • Naše "javorčatá" sa zapojili do najväčšej matematickej súťaže na svete KLOKAN. Pozrite si výsledky našich najlepších reprezentantov. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

       

      1.ročník :100% -          Alžbeta Bačíková 1.A

                                           Simona Humenská 1.A

                                           Viktória Domanová 1.A

                                           Filip Ďatko 1.A

                                           Jakub Kóči 1.A

                                           Martin Petrů 1.A

                                           Michal Tkačin 1.A

                                           Matej Kubánek 1.B

                                           Rafael Zubenko 1.B

                                           Sofia Čellár 1.C

                                           Damian Krčula 1.C

                                           Jakub Martinec 1.C

                                           Kristína Sláviková 1.C

       

      2.ročník : 100% -        Adam Kanás 2.A

                                           Anna Vozárová 2.A

                                           Hugo Homola 2.B

                                           Matej Pečimuth 2.B

                                           Matej Pečimuth 2.B

                                           Nela Šebeková 2.B

                                           Michal Vretenár 2.B

                                           Andraj Rusiňák 2.B

                                           R. Sabovčík 2.C

       

      3.ročník : 100%-         Ella Karlíková 3.A

                                           Viktor Ďuris 3.A

                                           Kristína Kohútová 3.A

                                           Michal Ďatko 3.B

                                           Jakub Florek 3.B

       

      4.ročník : 100%-          Adam Dovičovič 4.A

                                           Simona Rievajov 4.A

                                           Silvia Romanová 4.B

       

      5.ročník najúspešnejší: Ligač Stanislav 5.A – 92,5 %

                                               Martina Rievajová 5.B – 95 %

     • Informatizácia našej školy...

     • Vážení rodičia,

       

      Dostávame od Vás dotazy ohladom novozriadených prístupov do o365 platformy.

      Hlavný dotaz ohľadom vlastníctva a úhrady za jednotlivé kontá - kontá ktoré žiaci dostali sú vlastníctvom školy. Žiaci ich dostávajú bezplatne na dobu pokial školu navštevujú.

      O365 zahŕňa širokú škálu pracovných nástrojov ako sú word, excel, powerpoint a v neposlednom rade aplikáciu Teams ktorú by sme radi v týchto tažkých časoch využili na komunikáciu so žiakmi. Tiež aplikaciu outlook kde prihlasovaci mail žiaka je plne funkčná mailová adresa. Všetky tieto aplikácie sú v online verzii.

       

      Prosím ešte o chvílku strpenia, pokial Vám niektorá z aplikácii nefunguje, postupne budu nabiehať všetkým užívateľom

       

      Sme veľmi radi že sa nám aj s Vašou pomocou darí posúvať školu na vyšší level informatizácie.

      Ďakujeme

      Admin Team

       

      PS: Zahlasujte za našu školu na http://najskola.sk/.