Novinky

    • Škola v prírode Jasenská dolina

    • 7. 6. 2022
    • Miesto konania: Jasenská dolina, penzión Brest

     Doba trvania:              23. – 27. mája 2022

     Pedagogický vedúci: Mgr. Katarína Sublardová

     Pedagógovia:             Mgr. Dominika Šandorová, Mgr. Nina Hupková, Mgr. Václav Múdry

     Triedy:                         4.C -  19 žiakov

                                         5.A  - 21 žiakov

     Počet žiakov spolu:     40

     Za CK Wachumba:    3 animátori + 1 zdravotník

     Škola v prírode (ŠvP) sa konala v čase 23. – 27. mája 2022 v penzióne Brest, ktorý sa nachádza vo vyhľadávanej turistickej oblasti Jasenská dolina v príjemnom prostredí Veľkej Fatry. ŠvP sa zúčastnilo 40 žiakov z tried 4.C a 5.A   spolu so 4 pedagogickými zamestnancami. So všetkými službami ako ubytovanie, stravovanie, pitný režim, zdravotná služba aj animačný program sme boli veľmi spokojní. V priebehu pobytu žiakov v ŠvP nedošlo k závažnejším úrazom ani k porušeniu vnútorného poriadku. ŠvP  prebiehala podľa plánu a všetky ciele boli splnené. Celkovo hodnotíme pobyt ŠvP veľmi pozitívne.Všetci žiaci sa bez problémov  prispôsobili zmeneným podmienkam i prostrediu a úspešne absolvovali  rekreačno-vzdelávací pobyt.

     Link fotečky: https://drive.google.com/drive/folders/16zNiswz9GUwq1qfNmt1XIwv3-wdDnYUi?usp=sharing