Novinky

    • Škola v prírode Tatranská Štrba

    • 31. 5. 2022
    • Miesto: Tatranská Štrba, penzión Medvedica

     Termín: 22.05. – 27.05. 2022

     Počet žiakov: 70 ( 3.B / 24,   4.A / 23,   4.B / 23)

     Pedagogický vedúci: Mgr. Eva Chrkavá Baničová

     Pedagógovia: Mgr. Miroslava Trepáčová, Mgr. Lucia Mráziková, Mgr. Simona Lašová

     Vychovávatelia: Nikola Blažová, Martina Ostradická, Veronika Ungerová

     Za CK Slniečko : 5 animátorov + 1 zdravotníčka

      Škola v prírode (ŠvP) sa konala v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier  v časti Štrba. Žiaci boli ubytovaní v 2,3-lôžkových izbách s vlastným sociálnym zariadením. Stravu mali zabezpečenú 5 krát denne. Dopravu zabezpečovala slovenské železnice. Počas ŠvP boli ošetrení len žiaci s ľahkými bolesťami hrdla, hlavy, brucha a ľahkými odreninami. ŠvP prebehla podľa plánu. Ciele ŠvP boli splnené. Žiaci si upevnili priateľské vzťahy, utužili sa kolektívy tried. Pobytom v prírode si posilnili jednak fyzickú zdatnosť ale upevnili si aj enviromentálny vzťah k prírode. V neposlednom rade nadobudli dôležité skúsenosti získané samostatnosťou, disciplínou a životom v kolektíve bez rodinných príslušníkov. Počas pobytu žiaci absolvovali výlet na Štrbské pleso  , Hrebienok, Bílikovu chatu, Studenovodské vodopády.

      

      V Chorvátskom Grobe  31.05.2022

      Vedúca ŠvP – Mgr. Eva Chrkavá Baničová

    • Zbierka deti deťom

    • 13. 5. 2022
    • Milí rodičia, žiaci a kolegovia,

     so žiackou školskou radou sme si vymysleli akciu ,,DETI DEŤOM”.👧🏻🧒🏼👧🏽🧒🏻

     Hlavnou myšlienkou tejto akcie bude zbierka vecí, ktoré možno deťom v nemocniciach na oddeleniach chýbajú.

     🔸Čím môžete prispieť ?
     -pastelky;
     -fixky;
     -papiere;
     -omaľovánky;
     -spoločenské hry;
     -knihy;
     -tvorivé veci na vyrábanie;
     -lepidlá;
     -nožnice;
     -plastelína;
     -malé hračky.


     Do zbierky sa môže zapojiť naozaj každý. Keď niekto prispeje jednou krabičkou pasteliek, určite malej duši vyčaruje úsmev na tvári.🙂

     🔴Ak sa zapojíte, poprosím veci odovzdať svojim triednym učiteľom do 27.5.2022.

     ‼️Veľmi prosím nosiť nové, zachovalé, alebo nepoužité predmety, aby sa dodržali hygienické normy‼️

     Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu !🙏🏻❤️

     Simona Lašová

    • Enviráčik

    • 6. 5. 2022
    • Žiaci tretích ročníkov pracujú s časopisom Enviráčik a zapájajú sa do rôznych súťaží. Nielenže sa zapájajú, ale aj vyhrávajú, za čo sú aj patrične ocenení. Ďakujeme za reprezentáciu školy!