Novinky

    • Hviezdoslavov Kubín

    • 24. 2. 2022
    • 23. februára 2022 v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo školské kolo tradičnej recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Spolu 15 žiakov si zmeralo sily v prednese poézie a  prózy. Ukázali, že na našej škole vyrastajú šikovní recitátori a recitátorky, ktorí dokážu zaujať i pobaviť publikum. Víťazi boli odmenení krásnymi vecnými cenami. Za svoju snahu, bol každý súťažiaci odmenený sladkosťou.

     Vyhodnotenie:

     I. kategória – próza:

     1. miesto :          Hugo Homola

     2. miesto:           Sára Púry

      

     I. kategória – poézia:

     1. miesto:           Alexandra Červeňová

     2. miesto:           Ema Vretenárová

     3. miesto:           Veronika Pappová

                                Ema Kováčová

    • Informatická súťaž iBobor 2021/2022

    • 11. 2. 2022
    • Naše Javorčatá sa zúčastnili informatickej súťaže iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V prílohe je zoznam úspešných riešiteľov.