Novinky

    • Aktualita - škola je v oranžovej fáze.

    • 15. 11. 2021
    • Farba školského kovid semafora Vám slúži ako informácia, že v škole je trieda v karanténe. Z platných ustanovení vyplýva pre školu povinnosť informovať LEN konkrétnu triedu, kde sa prípad nachádza 

     - karanténa trvá 10 dní od posledného kontaktu s nakazenou osobou

     - v prípade, že žiak bude mať potvrdený pozitívny výsledok PCR testom alebo Ag testom, ktorý bol vykonaný v mobilnom odberovom mieste, idú žiaci z triedy a zamestnanci, ktorí boli v úzkom kontakte s pozitívnym žiakom počas obdobia 2 dní pred jeho testovaním Ag samotestom do karantény (okrem tých, ktorí si uplatňujú výnimku)

     - pokiaľ výsledok PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a žiak alebo zamestnanec nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená.

     Ďakujeme, že sa správate zodpovedne, škola Javorka.

    • OZNAM! Prístavba „Javorka“

    • 14. 11. 2021
    • Oznam!

     Oznamujeme Vám, že dňa 15.11.2021 začína stavba prístavby „Javorka“.

     Z tohto dôvodu je prísny zákaz vstupu všetkých všetkým cudzím osobám do priestoru staveniska a do jeho blízkosti, ako aj do iných vyhradených priestorov slúžiacich pre potreby stavby.

     Žiadame rodičov a ostatné osoby,  aby dodržiavali bezpečnostné značenie, nezdržiavali sa v rizikovom priestore a venovali zvýšenú opatrnosť pohybu  v areáli ZŠ vzhľadom na možný pohyb vozidiel, ktoré budú vchádzať a vychádzať zo stavby. Porosím, pohybujte sa výlučne v označených koridoroch.

     Parkovisko školy bude od pondelka 15.11.2021 uzavreté. Prosíme o ohľaduplnosť pri rannej dopravnej špičke.