• Riaditeľské voľno na stredu 21.10.2020

    • 20. 10. 2020
    • Stále sme COVID-19 oranžová fáza, čakáme na výsledky testov

     20.10.2020 - Sme v kontakte RÚVZ a čakáme na výsledky testov druhej učiteľky.

     Triedy, ktoré sú v karanténe - žiaci musia zostať doma a dodržiavať 10 dňovú karanténu. Prosíme o dôsledne dodržiavanie a nestretávanie sa. Deti nemusíte objednávať na testovanie a rodinní príslušníci detí nie sú v karanténe.

     Viac info dostanete cez edupage v priebehu dňa, ihneď ako budú známe výsledky testov, dostanete od nás inštrukcie ako postupovať ďalej.

     Na zajtra 21.10. vyhlasujem riaditeľské voľno, počas ktorého budeme školu dezinfikovať. V prípade, ak sa potvrdí ďalší pozitívny test u učiteľky, celá škola bude uzatvorená. Plynulo prejdeme na dištančné vzdelávanie. Prosím pripravte sa na túto možnosť. Deti dostanú inštrukcie, aby si učebnice zobrali zo sebou domov.  

     Silvia Hikkerová

     riaditeľka ZŠ Javorová alej

    • Výskyt COVID-19 v škole Javorová alej - oranžová fáza

    • 19. 10. 2020
    • Vážení rodičia,

     19.10.2020 - chcem vás týmto informovať, že sme dnes večer dostali informáciu o pozitívnom teste na COVID-19 u učiteľky na prvom stupni. V zmysle pokynov Ministerstva školstva sa naša škola ocitla v oranžovej fáze COVID semaforu a pripravujeme sa na prechod do červenej fázy. Čakáme na výsledky testov ďalšej učiteľky, ktorá sa momentálne nenachádza v škole. Preventívne dáme otestovať celý učiteľský zbor.

     S okamžitou platnosťou prechádzajú triedy: 3.A, 3.B, 2.A na dištančnú výučbu a zostávajú doma v izolácii až do absolvovania testov na COVID-19. Dĺžku karantény určí RÚVZ. Tieto triedy budú z obedov automaticky odhlásené.

     Ostatné triedy naďalej pokračujú v prezenčnej výučbe za sprísnených opatrení. Pri akejkoľvek zmene zdravotného stavu žiaka, si ho prosím nechajte doma. V škole zabezpečíme dôkladnú dezinfekciu, vetranie a prísny ranný filter. 

     Snažíme sa spojiť s RÚVZ a budeme postupovať podľa ich pokynov. V tejto chvíli čakáme na výsledky testov ďalšej kolegyne - učiteľky na prvom stupni. Jedná sa o blízku kolegyňu už pozitívne testovanej učiteľky. Z tohto dôvodu sa pripravujeme na možný prechod do červenej fázy - uzatvorenie celej školy a prechod na dištančné vzdelávanie. Prosím, pripravte sa na túto situáciu, ktorá môže nastať. 

     S okamžitou platnosťou sa rušia všetky mimoškolské aktivity, krúžky, ZUŠ až do odvolania.

     Ďakujeme za vašu spoluprácu. Sme v tom spolu a priebežne vás budem informovať o situácii a odporúčaniach RÚVZ.

     V prípade, ak sa zmení váš zdravotný stav alebo stav detí, prosím telefonicky informujte vášho ošetrujúceho lekára.

      

     V prípade potreby som vám k dispozícii na emaile: riaditel@skolajavorka.sk

      

     s pozdravom

     Silvia Hikkerová

     riaditeľka

     ZŠ Javorová alej