• Hour of Code Javorka

    • 23. 9. 2020
    • Sme veľmi radi že sa s Vami môžeme podeliť o skvelú správu. Naša škola sa zapojila to celosvetovej akcie na propagovanie programovania, ktorá sa volá Hour of CodeTM, Hodina Kódu (programu), #HourOfCode.

     Pripojili sme sa k ďalším takmer 4500 organizáciám s viac ako 180 krajín ako štvrtá škola na Slovensku.

     O čo sa jedná?

     Hodina Kódu začala ako hodinový úvod do informatiky, ktorého cieľom bolo demystifikovať „programovanie“, aby preukázala, že ktokoľvek sa dokáže naučiť základy programovania, a rozšírila účasť a záujem v oblasti informatiky. Odvtedy sa táto aktivita stala celosvetovým úsilím na oslavu počítačovej vedy, počnúc hodinovými programovacími aktivitami, ale expandujúc až po najrôznejšie snahy komunity. Dokonca aj prezident USA, Barak Obama, napísal svoj prvý program v rámci tejto akcie :-)

     Túto kampaň na miestnej úrovni podporuje viac ako 400 partnerov a 200 000 pedagógov po celom svete. A naša škola je medzi nimi.

     Táto celoškolská akcia sa uskutoční v týždni 5. - 11. Decembera.  Všetky informácie vám dáme vedieť včas.

     Našu Hodinu Kódu organizujeme spolu s firmou DXC Technology Slovakia s pánom Zvolenským.

     Môžete si pozrieť stránku Hour of CodeTM a nájsť našu školu na mape: https://hourofcode.com/us/sk

     Môžete sa tešiť na deň plný programovacích úloh pre všetky vekové kategórie ktorým budú pomáhať dobrovoľníci. V programoch ktoré budú deti vytvárať môžu stretnúť svojich obľúbených hrdinov z rozprávok, filmov, hier a mnoho iného.

     Už sa nevieme dočkať!

    • Krúžková činnosť na našej škole - prihlasovanie 18.9.2020

    • 16. 9. 2020
    • Aktualizované pre školský rok 2020/2021 

     Krúžková činnosť na našej škole začína vždy v októbri príslušného školského roka. Žiaci majú možnosť použiť vzdelávacie poukazy.

     VYBERTE SI KRÚŽOK PODĽA SVOJHO ZÁUJMU

     BLIŽŠIE INFORMÁCIE DOSTANETE U VEDÚCICH JEDNOTLIVÝCH KRÚŽKOV

     Voľné miesta v krúžkoch sú limitované, prihlasovanie začína ZAJTRA

     18.9.2020 o 10.00 !

      

     PRIHLÁSIŤ SA 

      

     • Vzdelávacie poukazy sú vydané deťom vždy na začiatku každého školského roka.
     • Vzdelávacím poukazom štát poskytuje finančný príspevok tým školám a školským zariadeniam, ktoré získali od žiakov vzdelávacie poukazy a poskytujú im vzdelávacie aktivity (na našej škole – záujmové útvary = krúžky).
     • Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové aktivity v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednému zariadeniu.
     • Vzdelávací poukaz je platný na jeden školský rok, na ktorý bol vydaný.
     • Každý žiak má v danom školskom roku nárok iba na jeden vzdelávací poukaz.
     • Žiak môže vzdelávací poukaz poskytnúť iba jednému poskytovateľovi záujmového vzdelávania.
     • Vzdelávací poukaz je neprenosný, môže si ho uplatniť len ten žiak, na ktorého bol vystavený.

      

    • Rodičovské združenie

    • 12. 9. 2020
    • Milí rodičia,

     Srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie - triedny aktív v tomto školskom roku 2020/2021, ktoré sa uskutoční 16.9.2020 o 17:00 v jednotlivých triedach ZŠ. Stretnutie triednych dôverníkov je o 16:00 v školskej jedálni.

     Prosím o dôsledné dodržiavanie epidemiolgických opatrení R-O-R.

     Vedenie školy.

    • Rodičia prváčikov

    • 1. 9. 2020
    • Zajtra Vás pozývame na nulté rodičovské združenie o 10:00 v školskej jedálni. O detičky bude postarané pani vychovávateľky im urobia prehliadku po škole.