• Január na Javorke
     • Január na Javorke

     • Prehľad udalostí, ktoré Javorka zažila v januári.

      Všetkovedko

       

      Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ. Súťaž prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Do 11. ročníka súťaže Všetkovedko sa zapojilo rekordných 21 636 detí. Pozrite si výsledky žiakov, ktorí obstáli najlepšie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy.

       

      2. ročník

      Bálintová              - 128B/28. miesto

      Orlovská              - 126B/30. miesto

      Jenčopaľová              - 112B/44. miesto

      Andraščíková              - 112B/44. miesto

       

      3. ročník

      Illý                            - 168B/31. miesto

      Bačová              - 166B/33. miesto

      Kohútová              - 155B/44. miesto

       

      4. ročník

      Mošať                            - 175B/21. miesto

      Hanusková              - 147B/49. miesto

      Korduliak              - 140B/56. miesto

      Furková              - 140B/56. miesto

      Romanová              - 140B/56. miesto

      Výstup na Čmeľok

       

      V poradí štvrtý a tohtoročný prvý výlet Turistického krúžku bol zameraný na výstup na Čmeľok. Vrch Čmeľok patrí k najvyšším vrchom (nie je však najvyšší) Malých Karpát. Vypína sa nad obcou Pernek a  horským priechodom Pezinská Baba. Jeho nadmorská výška je 709 m n. m. Na vrchole Čmeľka sa nachádza starý vojenský vysielač, o kúsok nižšie i radar. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a časovým dôvodom sa nám nepodarilo dosiahnuť tento vrchol a skončili sme pod ním na Pezinskej Babe, kde sme si užili trošku snehu. Bol to opäť zaujímavý deň strávený v prírode.

      Prednáška o búrkach

       

      Severe Weather Slovakia o.z. k nám zavítali so zaujímavou prednáškou o búrkach. Poskytujú vždy aktuálne informácie o pohybe búrok na Slovensku, fotky bleskov, búrok a iné zaujímavé poznatky ohľadom búrok a počasia. Žiaci sa dozvedeli všeličo zaujímavé, ďakujeme.

      Detská policajná akadémia

       

      V základnej škole preventistka ORPZ Senec realizovala pre žiakov viacero prednášok na tému Dopravná výchova. Pri besede bol použitý aj simulátor opitosti, ľahko použiteľná interaktívna pomôcka demonštrujúca nebezpečenstvo vplyvu alkoholu. Simulátor opitosti na prvý pohľad vyzerá ako klasické lyžiarske okuliare. Okuliare simulujúce opitosť však majú špeciálne šošovky, ktoré simulujú vplyv alkoholu za klasických svetelných podmienok, počas dňa a stav opitosti cca 1,50 promile alkoholu. Žiaci si mohli s použitím okuliarov opitosti vyskúšať účinok alkoholu na ľudský organizmus a uvedomiť si jeho vplyv na reakcie organizmu po jeho použití.

       

      Žiaci piateho a šiesteho ročníka boli zapojení do projektu Detská policajná akadémia, ktorý je zameraný na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiadúcich spoločenských aktivít detí. Hlavnou úlohou projektu je prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich témach:

       

      1. Zoznámte sa s našou políciou

      2. Bezpečne na internete

      3. Každý je iný

      4. Na ceste nie si sám!

      5. Stop násiliu!

      Výtvarná súťaž

       

      Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže v kreslení mytologických postáv. Tieto najkrajšie práce nás budu reprezentovať. Veríme že uspejú čo najlepšie. Držíme palce.