• Upozornenie
     • Upozornenie

     • Riaditeľstvo školy prosí všetkých rodičov a žiakov, aby dbali na väčšiu opatrnosť pri ceste do školy a používali iba označené chodníky, cesty, priechody a nevchádzali na cestu z porastov okolo cesty. Zároveň je nebezpečné vchádzať do areálu školy na bicykli, kolobežke a skateboarde.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie školy.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021 na ZŠ Javorová alej bude 3. a 4. apríla 2020. Z kapacitných dôvodov NEBUDEME PRIJÍMAŤ deti mimo školského obvodu, teda deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Chorvátsky Grob.

      Naše kapacity nám umožňujú otvoriť iba 3 prvácke triedy. Podľa predbežného záujmu rodičov zrejme 2 z nich budú s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL a 1 trieda bude so štandardnou výučbou.

      Podrobné informácie týkajúce sa zápisu zverejníme čoskoro. Rodičom, ktorí nám v dotazníku zadali svoju emailovú adresu zašleme email s informáciami.

      https://skolajavorka.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika