• Brejkomat zostáva

     • Počas triednych aktívov 12.11.2019 ste mali možnosť vyjadriť sa k téme brejkomatu. Návrh na jeho odstránenie bol motivovaný znížením množstva odpadu, ktorý zbytočne vzniká.

      Z celkového počtu 154 rodičov bolo

      60 za to, aby sa brejkomat na našej škole zrušil,

      92 rodičov bolo za to aby sa ponechal a 

      2 sa hlasovania zdržali.

       

      Ako sa hlasovalo v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v galérii. Výsledok znamená ponechanie brejkomatu v škole.

      Túto aktivitu berieme ako otvorenie diskusie na tému ochrany životného prostredia. Preto Vás prosíme, všímajte si koľko zbytočného odpadu tvoríme a zaujímajte sa o to čo sa s ním deje – kde končí.

      Jednorazové obaly sú odpadom, ktorý sa hromadí v košoch, na skládkach, ale aj v prírode. Na našej škole chceme deti viesť k tomu, aby vytvárali menej odpadu a chránili životné prostredie. Veríme, že tak postupne klesne potreba mať brejkomat v škole.

    • Zisťujeme záujem o zápis prvákov
     • Zisťujeme záujem o zápis prvákov

     • Do nového školského roka zostáva ešte dostatok času, ale už teraz by sme chceli zistiť predbežný záujem o našu školu.

      Dotazník: http://bit.ly/ZSjavorka-prvaci2020 

      Umožní nám to naplánovať si zápisy prvákov, kapacitné možnosti školy a zistiť záujem o anglický program CLIL. Budeme radi, ak vyplníte dotazník o predbežnom záujme. Výsledky slúžia iba ako štatistika pre potreby ZŠ Javorová alej, zriadovateľa, prípadne ako podklad pre obecné zastupiteľstvo.

      V rámci dotazníka máte možnosť uviesť aj svoju emailovú adresu. Tých rodičov, ktorí sa rozhodnú email poskytnúť budeme priebežne informovať o termínoch zápisu, prihláške, podmienkach. Informácie samozrejme zverejníme aj na webovej stránke.

    • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?
     • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?

     • Dnes je na našej škole deťom k dispozícii brejkomat. Ponúka im výrobky balené v jednorazových obaloch a v malých objemoch. Obaly sú zdrojom veľkého množstva odpadu,ktorý sa hromadí nielen v košoch, ale aj v prírode v okolí našej školy. Zrejme netreba spomínať, že aktuálnym problémom životného prostredia je práve hromadiaci sa odpad.

      Naša škola sa snaží viesť deti k ochrane životného prostredia a k minimalizovaniu našich dopadov naň. Práve produkcia čo najnižšieho množstva odpadov je pre deti veľmi hmatateľná cesta a deti vedia aktívne ovplyvniť svoj dopad na prírodu.

       

      Z tohoto dôvodu by sme radi brejkomat zrušili.

       

      Váš názor nás zaujíma a preto Vás prosíme aby ste sa vyjadrili.

      Hlasovanie prebehne počas triednych aktívov 12.11.2019.