• Voľby rodičov do Rady školy
     • Voľby rodičov do Rady školy

      • Prihlásiť sa môžete do 11.11.2019  do 13:30 hod.
      • Link na prihlášku za člena Rady školy - https://forms.gle/cwxWN3SbRYri6Yaq5
      • Za rodičov budú v Rade školy zvolení 4 zástupcovia na 4 ročné funkčné obdobie.
      • Voľby budú počas triednych aktívov 12.11.2019 o 17:00 hod.

      Voľby do novej Rady školy, ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, 90025

      dňa 12. 11. 2019 t.j utorok (triedny aktív)o 17:00 hod sa v priestoroch

      školy uskutočnia voľby do novej Rady školy

      Prosíme Vás, aby ste zvážili svoju kandidatúru do Rady školy. Ak sa rozhodnete kandidovať, prihláste sa  prosím do 11.11.2019 do 13:30 hod. vedeniu školy osobne, alebo elektronickou formou.

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

                                                                           Vedenie ZŠ, Javorová alej 1

       

       

    • Máte problém s Edupage?
     • Máte problém s Edupage?

     • U niektorých rodičov stále pretrvávajú problémy s mobilnou aplikáciou Edupage. Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho rodičovského konta alebo máte iný problém, informujte prosím emailom administrátora. 

      krizek@eskaver.sk

      email by mal obsahovať: 

      • meno a priezvisko dieťaťa
      • triedu
      • info o súrodencoch, ak chodia na ZŠ Javorová alej

      Problémy sú najčastejšie spôsobené zlou emailovou adresou rodiča (preklep v systéme).

    • Brigáda na Javorke
     • Brigáda na Javorke

     • Ďakujeme rodičom a OZ Javoráčik za skvelú brigádu, pri ktorej nám a deťom skrášlili areál školy. Vyše 40 rodičov a detí prišlo 28.9.2019 do areálu školy na Javorke. Pribudli ďalšie dva stojany na bicykle, takže deti môžu pohodlne zaparkovať ďalších desať bicyklov. 

      Plochy okolo zadného škôlkárskeho ihriska rodičia skultivovali a zasiali trávu, zasadili stromy, ktoré minulú jeseň nemali miesto. Dokončili sa a vyčistili vyvýšené záhony pre školu a škôlku a zasadili do nich jahody. 

      Počas brigády sa zasadili jedlé kríky a pár ovocných stromov, cibuľoviny a kvietky ku vchodu do areálu a celkovo sa skrášlilo viacero zelených plôch. Podarilo sa zmontovať kompostér a majstrovské dielo oteckov - pieskovisko pre škôlkárov pri zadnom ihrisku. Zjedlo sa 13 píz a vypilo 5 litrov čaju.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ďakujeme obecnému úradu, že sme mohli využiť bager, ušetril nám kopu práce a času.