• Voľby rodičov do Rady školy
    • Voľby rodičov do Rady školy

    • 28. 10. 2019
     • Prihlásiť sa môžete do 11.11.2019  do 13:30 hod.
     • Link na prihlášku za člena Rady školy - https://forms.gle/cwxWN3SbRYri6Yaq5
     • Za rodičov budú v Rade školy zvolení 4 zástupcovia na 4 ročné funkčné obdobie.
     • Voľby budú počas triednych aktívov 12.11.2019 o 17:00 hod.

     Voľby do novej Rady školy, ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, 90025

     dňa 12. 11. 2019 t.j utorok (triedny aktív)o 17:00 hod sa v priestoroch

     školy uskutočnia voľby do novej Rady školy

     Prosíme Vás, aby ste zvážili svoju kandidatúru do Rady školy. Ak sa rozhodnete kandidovať, prihláste sa  prosím do 11.11.2019 do 13:30 hod. vedeniu školy osobne, alebo elektronickou formou.

     Veľmi pekne Vám ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

                                                                          Vedenie ZŠ, Javorová alej 1

      

      

   • Verejná zbierka - prestrešenie - dočasná telocvičňa
   • Máte problém s Edupage?
    • Máte problém s Edupage?

    • 3. 10. 2019
    • U niektorých rodičov stále pretrvávajú problémy s mobilnou aplikáciou Edupage. Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho rodičovského konta alebo máte iný problém, informujte prosím emailom administrátora. 

     krizek@eskaver.sk

     email by mal obsahovať: 

     • meno a priezvisko dieťaťa
     • triedu
     • info o súrodencoch, ak chodia na ZŠ Javorová alej

     Problémy sú najčastejšie spôsobené zlou emailovou adresou rodiča (preklep v systéme).

   • Brigáda na Javorke
    • Brigáda na Javorke

    • 3. 10. 2019
    • Ďakujeme rodičom a OZ Javoráčik za skvelú brigádu, pri ktorej nám a deťom skrášlili areál školy. Vyše 40 rodičov a detí prišlo 28.9.2019 do areálu školy na Javorke. Pribudli ďalšie dva stojany na bicykle, takže deti môžu pohodlne zaparkovať ďalších desať bicyklov. 

     Plochy okolo zadného škôlkárskeho ihriska rodičia skultivovali a zasiali trávu, zasadili stromy, ktoré minulú jeseň nemali miesto. Dokončili sa a vyčistili vyvýšené záhony pre školu a škôlku a zasadili do nich jahody. 

     Počas brigády sa zasadili jedlé kríky a pár ovocných stromov, cibuľoviny a kvietky ku vchodu do areálu a celkovo sa skrášlilo viacero zelených plôch. Podarilo sa zmontovať kompostér a majstrovské dielo oteckov - pieskovisko pre škôlkárov pri zadnom ihrisku. Zjedlo sa 13 píz a vypilo 5 litrov čaju.

     Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ďakujeme obecnému úradu, že sme mohli využiť bager, ušetril nám kopu práce a času.