Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Rámcová zmluva o zabezpečí realizácie školy v prírode 10 085,00 s DPH 08.02.2023 CK AZAD s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 08.02.2023
Zmluva Dohoda o vzájomnej spolupráci s DPH 31.01.2023 Happy Kids o.z. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 31.01.2023
Zmluva Dodatok k Zmluve o servisnom prenájme rohoží s DPH 30.01.2023 Lindstrom, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 30.01.2023
Zmluva 965/22 Zmluva o nájme filtračných zariadení s DPH 23.01.2023 MARLUS Group, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 24.01.2023
VO: Súhrnná správa Q2022 súhrnná správa nákup potravín 48 844,03 s DPH 11.01.2023 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob 11.01.2023
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 09.01.2023 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 10.01.2023
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 09.01.2023 Comida s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 10.01.2023
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 09.01.2023 Rybárstvo Stupava s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 10.01.2023
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 09.01.2023 SMART LOG s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 10.01.2023
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 09.01.2023 VAR TRADING, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 10.01.2023
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 09.01.2023 STANISLAV, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 10.01.2023
Faktúra 12/2022 faktúry mesiac december 2022 s DPH 02.01.2023 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová MBA riaditeľ 02.01.2023
Faktúra 11/2022 faktúry mesiac november 2022 s DPH 01.12.2022 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová MBA riaditeľ 01.12.2022
Zmluva 03-2500-2022 Zmluva s DPH 03.11.2022 Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 03.11.2022
Faktúra 10/2022 faktúry mesiac október 2022 s DPH 01.11.2022 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová MBA riaditeľ 01.11.2022
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 11.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 12.10.2022
Faktúra 9/2022 faktúry mesiac september 2022 s DPH 03.10.2022 Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová MBA riaditeľ 03.10.2022
Zmluva Zmluva o spolupráci s DPH 21.09.2022 Boni Fructi, spol. s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 22.09.2022
Zmluva 810858 Servisná Zmluva - rohože 2.39/cenazaks/týždeň s DPH 20.09.2022 Elis Textil Care SK s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 20.09.2022
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 09.09.2022 MADE spol.s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 12.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/328