Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva Rámcová zmluva o zabezpečí realizácie školy v prírode 10 085,00 s DPH 08.02.2023 CK AZAD s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 08.02.2023
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 18.11.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 18.11.2020
Zmluva Darovacia Zmluva s DPH 20.10.2021 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 20.10.2021
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 17.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 20.09.2021
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 01.09.2021 TOP-Farm, spol.s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2021
Zmluva Zmluva o zabezpečení plaveckého výcviku pre ZŠ Javorová alej s DPH 21.09.2021 SportInstitute, o.z. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 21.09.2021
Zmluva Darovacia Zmluva 154,00 s DPH 26.08.2021 MOnPharm, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 26.08.2021
Zmluva Zmluva o dielo ,, Konvektomat,, 20 523,96 s DPH 16.06.2021 GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 16.06.2021
VO: Podlimitná zákazka Zakúpenie schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov z príspevku MŠVVaŠ SR na školský rok 2021/2022 6 307,00 s DPH
VO_uc__ebnice_1.stupen__.doc
01.07.2021 07.05.2021 do 10.00 hod. 21.08.2021 04.03.2020
Zmluva Zmluva o vykonávaní správy serverov a počítačovej siete s DPH 01.01.2021 Sycom s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.01.2021
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 10.11.2020 s DPH 25.02.2021 Ivana Pekarková - Bukovičová Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 25.02.2021
Zmluva ZMLUVA o poskytovaní konzultačných, poradenských a administratívnych služieb uzavretá s DPH 04.11.2020 Printeo s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 04.11.2020
Zmluva Rámcová Zmluva s DPH 01.01.2021 Pretože TRIPSY s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.02.2021
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 18.11.2020 Bidfood Slovakia s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 18.11.2020
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 01.01.2021 Comida s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.02.2021
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 17.01.2022 Juice Bar CZ, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.01.2022
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 01.01.2021 Mäso - Údeniny K. Achberger s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.02.2021
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 01.01.2021 Eurozel s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.02.2021
Zmluva Kúpna Zmluva s DPH 01.01.2021 STANISLAV, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 17.02.2021
Zmluva Zmluva o spracúvaní osobných údajov s DPH 02.09.2019 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 02.09.2019
zobrazené záznamy: 1-20/328