Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 263/2019 0072 - KOH-I-NOOR kompletná sada 5ks 112,94 s DPH 03.12.2019 MELÓ-DIÁK SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 17.12.2019 17.02.2020
Faktúra 1211901029 Anglický školský slovník 312,63 s DPH 03.12.2019 MEGABOOKS SK, spol.s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 31.12.2019 17.02.2020
Zmluva Darovacia Zmluva 154,00 s DPH 26.08.2021 MOnPharm, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 26.08.2021
Zmluva 27/2020 Darovacia Zmluva s DPH 30.12.2020 Občianske združenie ,,Angličtina-ZŠ Gercenova" Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 30.12.2020
Zmluva Darovacia Zmluva s DPH 20.10.2021 Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 20.10.2021
Zmluva Darovacia Zmluva s DPH 03.09.2020 DXC Technology Slovakia s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 03.09.2020
Zmluva 22/2019 Darovacia Zmluva s DPH 12.12.2019 Občianske združenie ,,Angličtina-ZŠ Gercenova" Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 12.12.2019
Zmluva Darovacia Zmluva 11 038,80 s DPH 30.08.2022 občianske združenie ,,Angličtina - Základná škola Chorvátsky Grob - Čierna Voda" Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.09.2022
Zmluva Darovacia Zmluva 1 816,80 s DPH 21.03.2022 Občianske združenie Javoráčik Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 21.03.2022
Zmluva Darovacia Zmluva 14 240,90 s DPH 21.03.2022 Občianske združenie Javoráčik Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 21.03.2022
Faktúra 190100091 Dell OptiPex 7010 USFF Core a Philips MT LED 21,5 985,00 s DPH 30.12.2019 Sycom s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 13.01.2020 03.02.2020
Faktúra 190100090 Dell OptiPex 7010 USFF Intel Core 915,00 s DPH 30.12.2019 Sycom s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 13.01.2020 03.02.2020
Faktúra 2001269 Design LOGO SK4, ergonomic MAT, Rubber scraper MAT 88,34 s DPH 30.11.2019 Lindstrom, s.r.o. Základná škola Javorová alej 1 Mgr. Silvia Hikkerová riaditeľ 18.12.2019 17.02.2020
Zmluva Dodatok Návrh dodatku č. 1 kolektívnej zmluvy na roky 2019 - 2021 s DPH 06.01.2021 Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Základnej škole, Javorová alej 1, 90025 Chorvátsky Grob, zastúpenou Mgr. Evou Chrkavou Baničovou, splnomocnencom na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie dodatku ku kolektívnej zmluvy č.1 na základe splnomocnenia zo dňa 6.11.2020, (ďalej odborová organizácia) Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 26.01.2021
Zmluva U2291/2019 Dodatok k Licenčnej Zmluve č.U2292/2019 s DPH 02.02.2021 MADE spol s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 08.02.2021
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní odborných služieb zo dňa 10.11.2020 s DPH 25.02.2021 Ivana Pekarková - Bukovičová Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 25.02.2021
Zmluva Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb s DPH 17.09.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 20.09.2021
Zmluva ZK01/VK/19/10/003 Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/19/10/003 zo dňa 10.10.2019 s DPH 07.06.2021 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola, Javorová alej 1 Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 07.06.2021
Zmluva Dodatok k Zmluve o servisnom prenájme rohoží s DPH 30.01.2023 Lindstrom, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 30.01.2023
Zmluva č. VK/19/10/003 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.VK/19/10/003 s DPH 01.09.2022 KOMENSKY, s.r.o. Základná škola s materskou školou, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob Mgr.Silvia Hikkerová riaditeľ 01.09.2022
zobrazené záznamy: 1-20/328