• Novinky v stravovaní

     • Vážení rodičia!

      Ako sme už informovali, od septembra sa menia podmienky a legislatíva stravovanie. Rozhodli sme sa, pre uľahčenie povinností spojených so začiatkom školského roka,  sprístupniť vám už teraz potrebné tlačivá aj s vysvetlením.

      Tlačivá:

      Prihláška na stravu - toto tlačivo je potrebné vyplniť v prípade, že Vaše dieťa sa bude stravovať v školskej jedálni. V spodnej časti tlačiva označíte kategóriu, do ktorej patríte.

      - v prípade, že ste sa rozhodli poberať zvýšený daňový bonus na dieťa - volíte kategóriu č.1 - následne obdžíte do Edupage predpis na úhradu stravy a réžie

      - v prípade, že žijete v hmotnej núdzi, alebo zo životného minima - volíte túto kategóriu s nárokom na dotovanú stravu (možnosť č.2)

      - v prípade, že ani jeden člen domácnosti si neuplatňuje (nechce, alebo nemôže) daňový bonus, volíte kategóriu č.3. Týmto pádom budete mať nárok na štátnu dotáciu a doplácať budete len za réžiu

      Čestné vyhlásenie - toto tlačivo je potrebné vyplniť len v prípade, že ste sa zaradili do kategórie č.3

      Žiadosť o osobitné stravovanie - tlačivo vypĺňa len rodič požadujúci osobitné stravovanie pre dieťa (napr. v prípade intolerancie dieťaťa). Rovnako platí podmienka zaradenia sa do kategórie podľa vlastnej situácie ohľadom dotácie / daňového bonusu. Rovnako platí aj podmienka čestného vyhlásenia v prípade kategórie č.3. Zároveň uvádzame, že na základe školskej legislatívy a platného VZN obce Chorvátksky Grob, je potrebné dodať aj potvrdenie od ošetrujúceho lekára. 

       

      Uvedené tlačivá vám budú doručené  počas prvého školského dňa, avšak už teraz si ich viete vytlačiť a doniesť prvý deň so sebou, čím by ste v značnej miere uľahčili administratívu školskej jedálne.

       

      Tlačivá sú k dispozícii v prílohe tejto správy.

       

      Vopred ďakujeme :)