• Základná umelecká škola

    • Priestory ZŠ Javorová alej sme poskytli k dispozícii Základnej umeleckej škole vo Vajnoroch.

     ZUŠ Vajnory si na našej škole spravila pobočku.

     Súkromná základná umelecká škola, Osloboditeľská 27, Bratislava, poskytuje umelecké vzdelávanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Škola a jej výchovno-vzdelávací proces vychádza z kresťanských hodnôt a cyrilo-metodských tradícií. Jej cieľom je poskytnúť kvalitné umelecké vzdelávanie talentovaným deťom a mládeži, ale aj dospelým v rámci programu celoživotného vzdelávania.

      

     V školskom roku 2019/2020 sa na ZŠ Javorová alej otvorili tieto odbory:

     • výtvarný odbor
     • hudobný odbor: hra na klavír, gitaru, flautu

      

     Kontakt na ZUŠ Vajnory: info@szusba.sk